Rechtbank: opvang Oekraïners in Herbaijum mogen doorgaan

Het pand aan de Rykswei © Google Street View
Een inwoonster van Herbaijum mag 35 Oekraïners in haar huis opvangen. Dat is de uitkomst van een kort geding dat de buren van de inwoonster tegen haar hadden aangespannen. Die buren zijn bovendien de ouders van de vrouw.
Dirk de Boer en Rigtje van der Schoot zijn de bewoners van het voorhuis van de boerderij in Herbaijum. Ze hadden bezwaar tegen de opvanglocatie die hun dochter, de eigenares van het achterhuis, aan de gemeente Waadhoeke had aangeboden.
"Wij krijgen hier geheid overlast van", zegt moeder Rigtje van der Schoot. "Wij zitten op een en hetzelfde erf en ook inpandig zitten wij naast elkaar."

Geen bewijs voor "onrechtmatige hinder"

Volgens de rechter is het inderdaad aannemelijk dat de ouders wat overlast zullen ondervinden. Maar om de opvang tegen te houden, moet er volgens de rechter "reële dreiging van onrechtmatige hinder" zijn.
De ouders zeggen ook dat zij in 2016 met hun dochter hadden afgesproken dat ze geen appartementen in hun woningen zouden maken. Maar ook dat staat volgens de rechter niet vast.
Het kort geding van de ouders was niet alleen aangespannen tegen de dochter, maar ook tegen de gemeente. Die zou instemming van de ouders moeten vragen, vinden ze. Daar gaat de rechter niet in mee.

Zaak speelt alleen tussen ouders, dochter en gemeente

Een aantal inwoners had handtekeningen ingezameld in protest tegen de opvang, omdat Herbaijum niet geschikt zou zijn als opvanglocatie. Maar deze zaak speelt alleen tussen ouders, dochter en de gemeente, zegt de rechter. Die handtekeningen spelen daarbij geen rol.
Er moet nog wel een omgevingsvergunning verleend worden om de boerderij te verbouwen. De gemeente had die procedure stilgelegd, in verband met het kort geding. De gemeente Waadhoeke moet van het Rijk in totaal 255 opvangplaatsen voor Oekraïners regelen.