Milieuorganisatie eist actie om waterkwaliteit in Fryslân te verbeteren

De Schipsloot in Nijelamer, gezien richting de Tsjonger © Omrop Fryslân, Sian Wierda
De kwaliteit van het water in Fryslân is niet goed genoeg. Alle 24 wateren die moeten voldoen aan de eisen van de Kaderrichtlijn Water (KRW) zijn ernstig vervuild. Dat zegt Johan Vollenbroek van de milieuorganisatie Mobilisation for the Environment (MOB).
Hij roept de provincie en het waterschap op om de geldende richtlijnen meteen na te komen.
In een brief aan beide organisaties schrijft Vollenbroek dat er al acht jaar een regel is die stelt dat de waterkwaliteit verbeterd moet worden.
Er moet druk op de provincie, anders gebeurt er niets.
Johan Vollenbroek
Als de provincie en het waterschap niets doen om de waterkwaliteit te verbeteren, overweegt Vollenbroek naar de rechter te stappen. "Er moet druk op de provincie, anders gebeurt er niets."

Onderzoek Wetterskip

Wetterskip Fryslân zegt volgende week te beginnen aan een onderzoek naar de visstand in vier Friese wateren. Met de resultaten van dat onderzoek kan het waterschap de kwaliteit verder verbeteren om zo te voldoen aan de doelen van de KRW.
Om de kwaliteit van het water te verbeteren wil het waterschap meer natuurvriendelijke oevers aanleggen langs meren, kanalen en vaarten. Verder willen ze onder andere het zuiveren van afvalwater verbeteren.

Waddenzee

Fryslân is volgens Vollenbroek niet de enige provincie met vervuild water, maar zijn organisatie begint hier vanwege de Waddenzee. Een week geleden stuurde de MOB een vergelijkbare brief naar Rijkswaterstaat Noord-Nederland. "Zodra we meer mensen vrij hebben, gaan we ook achter andere provincies aan."
Het Wetterskip Fryslân wil zich eerst goed verdiepen voordat ze reageren op de brief van de milieuorganisatie. In een schriftelijke reactie zegt het waterschap dat er hard wordt gewerkt aan het verbeteren van de waterkwaliteit en dat er een heel pakket van maatregels is. Maar ook dat het een hele uitdaging is, omdat elke vierkante meter wordt gebruikt voor landbouw, recreatie, natuur of woningen.
Het intensieve gebruik van de grond zorgt voor meer verspreiding van stoffen die ook in het water belanden. Ook klimaatverandering, met extremer weer heeft zo zijn invloed. En, zo zegt het waterschap, de waterkwaliteit is een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid.