Meer gedragsproblemen bij Friese kinderen in de jeugsbescherming en -reclassering

Somberheid is toegenomen onder Friese kinderen © ANP
Friese kinderen in de jeugdbescherming en -reclassering hebben steeds meer gedragsproblemen. Dat blijkt uit onderzoek van Jeugd- en Gezinsbescherming Friesland.
Ieder jaar wordt onderzoek gedaan naar de problemen bij Friese kinderen tot de 18 jaar die onder jeugdbescherming en -reclassering vallen. In 2022 ging het om 975 kinderen in Fryslân.

Eenzaamheid

"Landelijke onderzoeken laten zien dat jongeren steeds meer mentale klachten hebben, zoals eenzaamheid en depressie. Dat probleem wordt ook duidelijk in ons onderzoek", zegt onderzoeker Femke Boonstra.
Boonstra ziet bij deze jongeren vooral gedragsproblemen, gezinsproblemen en klinische stoornissen.
Jeugd- en Gezinsbescherming Friesland © ANP
Vooral bij het gedrag is een sterke toename te zien in de afgelopen drie jaar, vertelt Boonstra. "Het gaat dan vooral om angst, somberheid, piekeren of zelfbeschadiging. Maar probleemgedrag naar buiten toe is ook toegenomen, zoals agressief gedrag, moeite met gezag en het niet aan regels houden."

Lange wachtlijsten

Het kan met verschillende oorzaken te maken hebben. Boonstra: "Doordat er langere wachtlijsten zijn, duurt het langer voordat er passende hulp komt en dan worden de problemen erger." Daarnaast speelt de maatschappij mee, die steeds meer vraagt van de jongeren. Maar ook de coronaperiode, waarin er veel minder sociaal contact was.
De problematiek vraagt veel van de organisaties in de jeugdzorg die ook zoveel mogelijk problemen proberen te voorkomen.

Afglijden tegengaan

"Wij worden met een gebiedsteam eerder ingezet om zo het afglijden van kinderen tegen te gaan en wij analyseren de gedragsproblemen om te zien waar ze vandaan komen", zegt Boonstra.
"Daarnaast kijken we naar het gehele gezinssysteem. Als er bijvoorbeeld financiële stress is binnen een familie, kunnen andere problemen verergeren: bijvoorbeeld huiselijk geweld of het gebruik van middelen. Door daar naar te kijken en er hulp voor in te zetten, is de kans groter dat kinderen met gedragsproblemen kunnen worden geholpen."