Natuurorganisaties tevreden met coalitieakkoord, maar details moeten duidelijker

Hans van der Werf, Friese Milieu Federatie © Omrop Fryslân, René Koster
Een goede balans tussen landbouw en natuur en het zoeken van de verbinding in de stikstofdiscussie. Dat staat in het coalitieakkoord dat donderdag gepresenteerd is. Natuurorganisaties zien wel potentie in het akkoord, maar de details moeten duidelijker.
Het nieuwe provinciebestuur zet in op beheer van bestaande natuur en het halen van de wettelijke en vastgestelde doelen. "Dat is heel gunstig", zegt Jorien Bakker van Natuurmonumenten. "Maar er staan ook nog heel veel dingen niet in", voegt ze direct toe.
Zoals plannen over landschappen. "Er staat in dat ze oog houden voor 'verschillende landschapselementen', dan denk ik gelijk: welke zijn dat dan?" Bakker noemt dat er in het programma vooral nagedacht is over het natuurbeheer van weilanden. "Maar we hebben in Fryslân ook nog bossen en veel andere soorten natuur."

"Had erger gekund"

Dat de details nog duidelijker moeten worden, is Hans van der Werf van de Friese Milieu Federatie (FMF) het mee eens. "Wij moeten natuurlijk wel kijken wat er in de details zit. Ik denk ook dat we nog wat heldere doelen en kaders moeten hebben."
Jorien Bakker © RTV Noord, Nico Swart
Verder reageert Van der Werf vrij enthousiast op de plannen van het toekomstige college. "Het had erger gekund, het college zet in op verbinding tussen natuur en landbouw. Ik denk ook dat dat heel goed is want natuur en landbouw hebben elkaar heel erg nodig. Als het gaat om weidevogels, het landschap, een gezonde bodem."

Windmolens

Met een aantal zaken waar de FMF de afgelopen periode tijd in heeft geïnvesteerd, gaat het toekomstige college verder. Zoals het 'Oanfalsplan Skries'. "Wij zien dat de animo bij boeren heel groot is. Fryslân heeft van alle provincies de grootste bijdrage en inzet voor het Agrarisch natuurbeheer, dus daar ben ik heel blij om", zegt Van der Werf.
En ook is er onder voorwaarden meer ruimte voor windmolens. De vraag is of deze plannen genoeg zijn voor de natuur en de verbetering van het landschap.
"Dat is heel bijzonder", zegt Van der Werf. "Die zag ik niet aankomen. Vooral op bedrijventerreinen komt daar meer ruimte voor. Ik denk dat het heel verstandig is, wij moeten echt meer investeren in bijvoorbeeld windenergie."

Samen

Beide organisaties benadrukken dat de samenwerking tussen landbouw en natuur in Fryslân al goed is. "Heel vaak zijn we elkaars partner op gebieden, denk aan pachtregelingen. Zeker als je kijkt naar het Fries programma landelijk gebied, dan zitten we met elkaar aan tafel", zegt Bakker.
Van der Werf is het daar mee eens: "In Fryslân kennen wij elkaar goed, wij werken heel nauw met elkaar samen, het lokale, van elkaar vinden, met elkaar aan de gang willen, dat is de kracht van Fryslân, dat ademt dit akkoord ook wel uit."