Grootschalige renovatie veerhaven Terschelling van start: damwanden en veerinrichting onder de loep

© Omroep Zilt, Lennard Geerts
Rijkswaterstaat heeft de aftrap gegeven voor het grootschalige renovatieproject van de veerhaven op Terschelling. Dit project onderscheidt zich in duur en aanpak van de andere veerhavens in het Waddengebied. De focus ligt hier namelijk ook op de vervanging van alle damwanden.
De noodzaak van renovatie is duidelijk geworden na een incident in mei van dit jaar in Holwert. Daar raakte een verouderde brug defect, waardoor voertuigen urenlang niet van de veerboot af konden.
De renovatie op Terschelling vergt meer tijd en inspanning in vergelijking met de andere veerhavens. Dit komt doordat alle damwanden op het eiland moeten worden vervangen. Een uitdaging hierbij is dat de schepen niet aan de kant kunnen komen tijdens deze operatie. Om dit te ondervangen, zullen er meerdere tijdelijke aanlegplekken worden gerealiseerd.
Als eerste stap in het renovatieproces zal er een tijdelijke nachtligplaats worden gerealiseerd voor de reserveveerboot. Momenteel bevindt de reserveveerboot zich op een plek die bekendstaat als het 'schuine kantje' in de haven.
Hier zullen als eerste de damwanden worden vervangen, wat betekent dat de veerboot er niet meer kan liggen. De tijdelijke nachtligplaats wordt gerealiseerd in 'de Kom', een stukje verderop in de haven, aan een houten steiger.

Tijdelijke veerinrichting

Zodra de damwanden op het 'schuine kantje' zijn vervangen, zal Rijkswaterstaat een tijdelijke veerinrichting met een autobrug en een personenbrug op die locatie bouwen. Deze tijdelijke veerinrichting zal naar verwachting komende winter operationeel zijn, waarna de reguliere veerinrichting zal worden verwijderd voor renovatie en de damwanden ook daar worden vervangen.
De palen voor de tijdelijke nachtligplaats zijn geplaatst © Omroep Zilt, Lennard Geerts
De totale renovatie van de veerhaven op Terschelling zal naar verwachting pas in 2025 volledig zijn afgerond. Het project verloopt parallel aan de plannen die de gemeente Terschelling heeft voor de haven.

Kamervragen

Een punt van discussie tussen de gemeente Terschelling en Rijkswaterstaat is het ophogen van een deel van de haven. De gemeente Terschelling heeft aangegeven dat ze graag hun deel van de haven gemiddeld zo'n 40 centimeter willen verhogen vanwege de stijgende zeespiegel.
Rijkswaterstaat heeft echter niet zo'n plan voor hun gedeelte van de haven, wat tot onbegrip bij de gemeente heeft geleid. Er zijn zelfs Kamervragen gesteld aan demissionair minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat.
De passagiersbrug die na meer dan dertig jaar aan een opknapbeurt toe is © Omroep Zilt, Lennard Geerts
Ondanks de verschillende plannen zijn er volgens Jan Roelof Witting van Rijkswaterstaat nog mogelijkheden om tot een gezamenlijke oplossing te komen. Hij benadrukt: "We kunnen op elkaar aansluiten, het enige probleem is dat de veerterminal niet in een kuil moet belanden. Maar samen kunnen we hierover overeenstemming bereiken."