Miljoenen voor NHL-Stenden om krimp aantal studenten tegen te gaan

© Omrop Fryslân, Jeroen Boersma
Hogeschool NHL Stenden in Leeuwarden krijgt ruim zeven miljoen euro van het Rijk om wat te doen aan het teruglopende aantal studenten. Van Hall Larenstein krijgt bijna twee miljoen. Het moet helpen in de strijd tegen het teruglopende aantal studenten.
Minister Dijkgraaf van onderwijs trekt in totaal 45 miljoen euro uit om te voorkomen dat opleidingen flink moeten bezuinigen omdat ze minder studenten krijgen. De minister wil bovendien dat de hogescholen investeren in hun opleidingen om krimp te voorkomen.
NHL Stenden krijgt geld voor onder andere de opleidingen Medisch en Biologisch Laboratoriumonderzoek, leerkracht basisonderwijs en docent geschiedenis voor het middelbaar onderwijs.

Tien studenten

Het ministerie wil dat geld specifiek besteden aan opleidingen waar een grote vraag op de arbeidsmarkt naar is, waar de komende jaren veel mensen van nodig zijn. Maar dan wel opleidingen die relatief klein zijn, waar relatief weinig jongeren voor kiezen.
"Bijvoorbeeld onze opleiding docent Frans heeft dit jaar tien studenten", zegt Marc Otto van het college van bestuur van het NHL-Stenden. "Dat is een serieus probleem als je bedenkt dat wij leraren uit Drenthe, Groningen en Fryslân opleiden. Dan kom je als school op een punt dat je na gaat denken: kan ik deze opleiding wel in de lucht houden?"

Buitenlandse studenten

Met het geld kan NHL-Stenden opleidingen voor vier jaar staande houden. "We zijn nog met het ministerie in gesprek over of de regeling uitgebreid zou kunnen worden voor de jaren daarna", zegt Otto.
De hogeschool houdt extra campagnes om aankomende studenten enthousiast te proberen te maken over beroepen als docent of verpleegkundige.
"Als je kijkt naar techniekopleidingen, waar ook een tekort aan studenten ligt, kun je denken: moeten we niet meer studenten uit het buitenland halen die het leuk vinden om in Nederland te studeren, maar hier ook zouden willen blijven werken?"

Hogescholen vroegen om geld

Het geld voor Van Hall Larenstein gaat naar voedingsmiddeltechnologie, melkveehouderij en ook naar onder andere management van de leefomgeving. Volgens de minister kan met dit extra geld de opleidingen ' stutten ' worden en voorkomen worden dat ze verdwijnen omdat er niet genoeg leerlingen zijn.
De hogescholen hadden zelf om het geld gevraagd.