Nieuwe veerhaven bij Ferwert reële optie, op termijn veel goedkoper dan Holwert

© Omrop Fryslân, Mats Gies
Het aanleggen van een nieuwe veerhaven bij Ferwert is een reële optie om Ameland in de toekomst goed bereikbaar te houden. Een vaarverbinding tussen Ferwert en Nes is op termijn veel goedkoper dan de haven bij Holwert houden, omdat er dan zo'n driekwart minder baggerwerk nodig zou zijn.
Het verplaatsen van de veerhaven naar Ferwert is een van de twee 'oplossingsrichtingen' die Rijkswaterstaat momenteel onderzoekt. De andere oplossing is het optimaliseren van de huidige vaarverbinding tussen Holwert en Nes.
Nieuwe veerhaven bij Ferwert reële optie, op termijn veel goedkoper dan Holwert
Voor die 'oplossingsrichtingen' zijn de afgelopen maanden zes alternatieven uitgewerkt en beoordeeld. Het gaat dan bijvoorbeeld om de effecten op de zeebodem en de natuur, maar ook op het gebied van duurzaamheid en financiën.

Veel minder baggeren

Wanneer de veerhaven bij Holwert zou blijven, is dat volgens het onderzoek uiteindelijk veel duurder dan wanneer er wordt verhuisd naar Ferwert. Vooral de kosten van het baggeren nemen dan op termijn flink af, zo is de verwachting. Dat komt onder meer omdat een toekomstige route van Ferwert naar Nes op Ameland grotendeels door het relatief brede en diepe Dantziggat boven Ferwert gaat.
Er zitten echter ook grote nadelen aan een veerhaven bij Ferwert. Er zou een volledig nieuwe infrastructuur moeten worden aangelegd, dwars door een belangrijk natuurgebied voor zeehonden en vogels. De aanleg van de nieuwe veerhaven is daarnaast vergunningstechnisch heel moeilijk te realiseren.
In alle toekomstalternatieven moet de veerhaven bij Nes op Ameland worden opgehoogd, vanwege de verwachte zeespiegelstijging. Dat zal ook nodig zijn als de huidige veerhaven bij Holwert in gebruik blijft. Daarnaast wordt bij de alternatieven bijvoorbeeld ook gekeken naar minder brede schepen of een grotere sneldienst.

Bijeenkomst

Inwoners van Ameland en belanghebbenden werden dinsdagavond door Rijkswaterstaat bijgepraat over de stand van zaken. Dat gebeurde in een vol ontmoetingscentrum Ons Hol in Hollum, waar een kleine tweehonderd mensen waren.
© Omrop Fryslân, Mats Gies
De bijeenkomst zou in eerste instantie vooral gaan over de toekomstige bereikbaarheid van het eiland, maar inwoners hadden ook veel vragen over de recent aangepaste dienstregeling van rederij Wagenborg. Veel aanwezigen zetten hun vraagtekens bij de onveilige vaargeul, waar Wagenborg zich op beroept.
Rijkswaterstaat wilde zich er dinsdagavond niet over uitlaten of de vaargeul momenteel wel of niet veilig is. Op diverse plekken in de vaargeul heeft Rijkswaterstaat echter wel de grootste moeite om de minimale diepte van 3,80 meter te behouden, zo werd wel toegegeven.

Bedreigingen

Burgemeester Leo Pieter Stoel van Ameland opende de bijeenkomst met een oproep aan alle eilanders, om vooral respectvol met elkaar in gesprek te blijven. Diverse medewerkers van Wagenborg, waarvan een groot deel ook op het eiland woont, zijn recentelijk ook in de privésfeer aangesproken of zelfs bedreigd vanwege de aangepaste dienstregeling.
Het is volledig onacceptabel als medewerkers zich onveilig voelen als gevolg van de beslissingen van het bedrijven, volgens burgemeester Stoel.

Vervolgonderzoek en doorsteek

Binnen enkele weken worden de uitkomsten van een vervolgonderzoek door maritiem onderzoeksbureau MARIN verwacht. Daaruit moet bijvoorbeeld blijken of de schepen van Wagenborg elkaar echt niet langer veilig kunnen passeren, zoals de rederij stelt.
Daarnaast verwacht Rijkswaterstaat dat er op korte termijn een doorsteek gemaakt kan worden, ongeveer in het midden van het bestaande traject van Holwert naar Nes. Daardoor hoeven de schepen van Wagenborg minder bochten te maken en wordt het veiliger om te varen.
Komende vrijdag is er hoog overleg tussen de minister, de staatssecretaris, de burgemeesters van Ameland en Schiermonnikoog, rederij Wagenborg en ondernemers over de huidige situatie met de vaargeul.

Toekomst

Het onderzoek naar de toekomstige bereikbaarheid van Ameland tot 2100 is nog niet helemaal klaar. In september of oktober van dit jaar moet er een volledig advies liggen. Eind dit jaar zou de minister daar een beslissing over moeten nemen.