Grijze zeehond floreert in Waddenzee, maar met de gewone zeehond gaat het minder goed

Een jonge grijze zeehond © Ies Akkerdaas
Het aantal grijze zeehonden in de Waddenzee blijft toenemen. Over een periode van vijftien jaar is er een duidelijk stijgende trend te zien. Met de gewone zeehond gaat het echter minder, de vraag is alleen hoe dat komt.
Bij de laatste telling in het geboorteseizoen zijn er 2.515 pups geteld, wat zo'n 13 procent meer is dan vijf jaar geleden. Ook het totale aantal grijze zeehonden (dus niet alleen pups) dat is geteld, gaat omhoog. Vooral in het Nederlandse deel van de Waddenzee, grofweg boven Fryslân en Groningen dus, gaat het goed. Verreweg de meeste zeehonden worden daar geteld.
Hoeveel zeehonden er in totaal exact zijn is onduidelijk, maar door de getallen in die periode te vergelijken met vorige jaren, is wel te zeggen dat het er steeds meer worden. Vorig jaar was er een kleine daling, maar dat kan ook komen door de weersomstandigheden op het moment dat de onderzoekers telden.
Daarom moet gekeken worden naar de cijfers over een langere periode, zegt onderzoeker Sophie Brasseur. "En dan zien we een duidelijke toename."

Geen jacht

Dat het zo goed gaat met de grijze zeehonden, is makkelijk te verklaren: "We zijn gestopt met jagen. Dat is al een poos zo, maar het herstel duurde heel lang. In de jaren 80 waren de eerste geboortes en nu zien we een duidelijk herstel van een populatie die tot ongeveer nul gereduceerd was door de jacht."
Omdat eerder nooit geteld werd, is niet duidelijk hoeveel zeehonden er ooit waren. "We weten dus ook niet hoeveel het er zouden 'moeten' zijn."
De volwassenen vinden hun plek wel en krijgen jongen, maar die jongen lijken maar zelden te overleven.
Sophie Brasseur
Waar het goed gaat met de grijze zeehonden, gaat het met de gewone zeehond een stuk minder. Dat is ook minder eenvoudig te achterhalen. "Soms denk ik dat het te maken heeft met het intensieve gebruik van hun leefruimte. De volwassenen vinden hun plek wel en krijgen jongen, maar die jongen lijken maar zelden te overleven."
Gewone zeehonden © Shutterstock
Om er zeker van te zijn, moet er meer onderzoek gedaan worden. "Je moet ze bijvoorbeeld individueel volgen. Momenteel wordt dat niet onderzocht. De prioriteiten liggen elders, omdat het algemene beeld is dat het goed gaat met zeehonden."
Grijs of gewoon?
Er zijn dus twee verschillende zeehondensoorten in de Waddenzee. Volgens Ecomare hebben de grijze zeehonden een spitse snuit, gewone zeehonden hebben een ronder kopje. Daarnaast hebben grijzen verticale neusgaten, bij de gewone zeehonden staan ze in een V-vorm. Verder zijn de grijze zeehonden agressiever en assertiever dan de gewone zeehonden.