Waterschapslasten voor huiseigenaren en bedrijven omhoog, maar boeren betalen minder

Het hoofdkantoor van Wetterskip Fryslân © Omrop Fryslân
De waterschapslasten gaan volgend jaar omhoog. Maar die verhoging pakt wel heel verschillend uit. Huiseigenaren moeten volgend jaar flink gaan betalen, terwijl boeren juist goedkoper uit zijn. Wetterskip Fryslân heeft de komende jaren meer geld nodig voor het verbeteren van de waterkwaliteit en het beter vasthouden van regenwater voor droge periodes.
Dat betekent dat ook het nieuwe waterschapsbestuur van BBB, Water Natuurlijk, FNP, VVD en PvdA er niet aan ontsnapt om de tarieven te verhogen. Het Wetterskip verwacht volgend jaar in totaal 196,5 miljoen euro nodig te hebben.
Waterschapslasten voor huiseigenaren en bedrijven omhoog, maar boeren betalen minder
Om de begroting sluitend te krijgen worden de belastingtarieven verhoogd, maar die verhogingen pakken voor de verschillende categorieën wel verschillend uit. Terwijl huiseigenaren 15,4 procent meer kwijt zijn, hoeven agrarische bedrijven 4,3 procent minder te betalen. Het midden- en kleinbedrijf kan een aanslag verwachten van maar liefst 24,7 procent meer, terwijl natuurorganisaties 14,5 procent minder betalen.

'Geen BBB-effect'

"Dat komt niet door de inzet van de BoerBurgerBeweging", vertelt Remco van Maurik. "Doordat de waardestijging van onroerend goed in de afgelopen jaren sterk is gestegen, treedt dit effect op." Het Wetterskip probeert dit effect nog wat te beperken door de categorie 'ingezetenen' in de toekomst nog maar het minimum van 20 procent van de belastingen te laten betalen in plaats van 28 procent nu. De bestaande belastingregels voor het waterschap bieden niet veel ruimte om het anders te regelen dan nu, zo zegt Van Mourik.
De tarieven van het waterschap worden komende herfst definitief vastgesteld. Minima hoeven in Fryslân geen waterschapslasten te betalen.