Skea troch kat yn gemeentehûs Noardeast-Fryslân folle grutter as tocht

Wetterskea yn in part fan it nije gemeentehûs © Gemeente Noardeast-Fryslân
De ûngelokkige oanwêzichheid fan in kat by de ferbouwing fan it gemeentehûs yn Dokkum hat laat ta folle mear skea as earst tocht waard.
Op it stuit wurdt de skea hersteld en wurde de kosten yn kaart brocht, dit is in fersekeringskwestje. Foarsichtige skattingen pleatse de kosten tusken de 200.000 en 250.000 euro. Wethâlder Bert Koonstra hie it ynearsten oer inkelde tsientûzenen euro's.
Koartlyn hat de FNP-fraksje fan Noardeast-Fryslân fragen steld oer it opmerklike ynsidint, dat nasjonale en ynternasjonale oandacht yn de media krigen hat. De partij woe graach de details witte fan it opfallende nijs.

Rap en snoad

In meiwurker fan de gemeente hat konstatearre dat de kat yn it gebou siet. It bistje wie sa rap en snoad dat it net slagge om him te fangen. Dêrom is besletten om it gebou ôf te sluten.
Der is gjin bewiis dat de kat de kraan iependraaid hat. Ek is er net op 'e die betrape. De mooglikheid dat ien ferjitten is de kraan ticht te draaien of dat der in lieding sprongen is, wurdt lykwols útsletten.

Nije wanden en flierren

By it ôfsluten fan it gebou is fêststeld dat de romte drûch wie en de kraan net iepenstie. De belutsen meiwurkers kinne likemin ferantwurdlik holden wurde foar it opsluten fan de kat, omdat se der net yn slaggen him te fangen.
As gefolch fan dizze ôffaller sil it werstellen fan de skea trochgean oant mooglik oktober. Der moatte ûnder oare wanden en flierren ferfongen wurde.