Wetterskip Fryslân stopt met maaien dijken vanwege droogte

© Omrop Fryslân, Jantine Weidenaar
Wetterskip Fryslân stopt voorlopig met het maaien van waterkeringen en polderdijken om droogteschade te voorkomen. Volgens het waterschap is in het verleden gebleken dat het bij grote droogte beter is om het gras op de dijken lang te houden.
Gras zorgt via het wortelstelsel voor een stevige bekleding van een dijk. Als het lang warm en droog is, bestaat de kans dat er scheuren in de dijk ontstaan. Dat kan leiden tot lekkage of in het uiterste geval tot het doorbreken van een dijk.

Droogtescheuren

Blijft het lang droog, dan gaan de meeste waterschappen dijken ook controleren op droogtescheuren. Vooral veendijken zijn er gevoelig voor. Het Friese waterschap denkt dat het neerslagtekort in de provincie eind juni opgelopen zal zijn tot meer dan 150 millimeter.
Als dat gebeurt kan het schap voor bepaalde dijken een begrazingsverbod instellen. Schapen vertrappen het gras en vreten het soms te kort, zodat de toestand van de grasmat achteruit gaat. Pachters moeten er alvast rekening mee houden dat ze hun dieren mogelijk naar een andere plek moeten brengen, waarschuwt Wetterskip Fryslân.