Sneller zicht op wie verantwoordelijk is voor het onderhoudt van sloten en andere wateren

De Sânsleat bij Snikzwaag © Omrop Fryslân, Sian Wierda
Wanneer je bijvoorbeeld een sloot achter je huis hebt, krijg je nu veel sneller van waterschap Fryslân te horen of je die ook zelf moet onderhouden of niet. Als daar iets in veranderde, duurde het voorheen jaren voordat je daar als burger of boer iets van merkten.
Wie voor welk onderhoud verantwoordelijk is, is terug te vinden in een interactieve kaart; de legger. Ook de functie van het water is daarin terug te vinden. Die verantwoordelijkheden verschuiven wel eens en er komen bijvoorbeeld in nieuwbouwwijken ook nieuwe wateren bij.
Naast zulke veranderingen neemt de kans toe dat er de komende jaren iets verandert in ons watersysteem.
Wie is verantwoordelijk voor het onderhoud van sloten en wateren
Door klimaatveranderingen neemt de noodzaak toe om bijvoorbeeld meer water vast te houden. Wat er nu geregeld is, is dat alle wijzigingen in die legger niet meer jaren worden opgespaard voordat ze binnenkomen.

"Aanslag op het personeel"

"Dat was een enorme aanslag op het personeel", zegt Gerard Oosterwoud van Wetterskip Fryslân. Doordat er technologisch meer en meer kan, worden wijzigingen nu niet na jaren, maar na maanden aangepast. De laatste wijziging daarin ligt nu ook ter inzage. Belanghebbenden krijgen ook altijd een brief als er wat verandert.