Gemor zonder resultaat: debat over De Hem is een herhaling van zetten

De Hounspolder © Omrop Fryslân, Willem de Vries
Een constant gemor van het publiek is de soundtrack van de raadsvergadering van Leeuwarden over het bestemmingsplan van De Hem bij Goutum. Het typeert een lang debat zonder echt resultaat.
De tribune zit bomvol met mensen die behoorlijk tegen de plannen zijn voor de bouw van de nieuwe woonwijk De Hem. En hoewel de voorzitter de tribune vraagt om niet hardop goed- of afkeuring te laten blijken, kan het publiek het zo nu en dan niet inhouden.
Kritische blikken op de publieke tribune bij het debat over de Hounspolder © Omrop Fryslân, Casper Slotboom
Sikko Klaver van coalitiepartij Gemeentebelangen (GBL) wil een motie indienen: "Kan de wethouder pas starten met de werkzaamheden als het bestemmingsplan onherroepelijk is geworden?" Dat is een wens van twee belangenorganisaties.

Wachten op Raad van State?

Geu Luik van de VVD ziet dat als een motie van wantrouwen richting de wethouder. De natuurorganisaties en bewoners willen namelijk naar de Raad van State stappen als het plan wel doorgaat.
Het aannemen van de motie zou betekenen dat er mogelijk extra uitstel komt, totdat de Raad van State uitspraak doet. Dat spreekt niet van vertrouwen in de plannen van het college, zeggen de VVD en D66. Wieke Goudzwaard van het CDA: "Het zou ons een goed idee lijken om vertrouwen in te bouwen voor de bewoners."
De raad van Leeuwarden © Omrop Fryslân, Casper Slotboom
Het debat bestaat voornamelijk uit kritiek op de plannen van het college. Die kritiek is niet mals, maar ook een herhaling van zetten in de lange discussie die over De Hem gaat.
Zo zegt Jan Willem Tuininga van de FNP: "Rapporten en onderzoeken laten zien dat de bouw bij De Hem een ecologische ramp zal zijn voor het weidevogelgebied de Hounspolder. Dit is een onverantwoordelijk en ongedwongen idee."

"Acceptabel door compensatie"

Volgens Dirk Visser van de PvdA zal dat niet snel gebeuren: "We zijn content met de aanpassing van de bufferzone. Ook zijn we blij met vogeleiland De Waard als compensatie. Ook in De Hempens en Meerpolder doet de Grutto het uitstekend." Een zucht uit het publiek.
Kevin Oudhuis van Forum voor Democratie sluit zich bij de kritiek aan: "Wil GroenLinks nou groen opofferen om huizen te bouwen en de schade voor lief nemen?" Wim Spoelman van GroenLinks: "Het gaat hier over het bestemmingsplan, niet over besluiten van eerder. Het wringt wel, maar door compensatiegebieden, vinden wij het acceptabel."
"Trots zijn we niet, maar we hebben een compromis gesloten"
Sikko Klaver, Gemeentebelangen
Vooral Sikko Klaver van Gemeentebelangen (GBL) moet zich flink verdedigen. Het behoud van de Hounspolder was een belangrijk punt in het verkiezingsprogramma. Daar hebben ze veel stemmen mee getrokken in Goutum. Nu zit de partij in het college, dus stemmen ze mee voor de plannen. Daardoor voelen Goutumers zich in de steek gelaten.

"Trots zijn wij niet"

Klaver: "Trots zijn wij niet, maar we hebben een compromis gesloten." Zowel D66, VVD en FNP willen van Klaver weten wat ze dan wel uit de onderhandelingen hebben gehaald. Om dat te communiceren naar de stemmers. Na wat heen en weer pingelen, zegt Klaver dat er extra geld voor een aantal fondsen beschikbaar komt. Tot grote ontevredenheid van het publiek.
Wethouder Hein de Haan van Leeuwarden (PvdA) © Omrop Fryslân
Wethouder Hein de Haan zegt dat de plannen goed zijn uitgedacht: "Het is een belangrijk plan dat de gemoederen al een tijdje bezig houdt. De bezwaren worden hier concreet. Dit vraagt om een zorgvuldige afweging. Honderden mensen hebben meegedacht, maar dat lost niet alle belangentegenstellingen op."

Compensatie

"De kwaliteit van de Hounspolder hebben we niet over het hoofd gezien. Er is rekening gehouden met de verplichte compensatie. Er komt een compensatiepakket, dus kan de bouw van De Hem ook. We proberen bovenop de wettelijke verplichtingen nog compensatie aan te vullen, door bijvoorbeeld verder te investeren in De Waard."
Volgens wethouder Hein de Haan vergeten de tegenstanders wel eens de belangen van woningzoekers:
De bewoners en organisaties die tot het einde van de lange avond zijn gebleven, zullen waarschijnlijk met een flinke kater wakker worden. Want veranderingen komen er waarschijnlijk niet, het geklaag ten spijt. 21 juni zal er waarschijnlijk een definitief besluit vallen.