Wetterskip verhoogt waterpeil vanwege aanhoudende droogte

© ANP Foto
It Wetterskip verhoogt de waterstand vanwege de aanhoudende droogte. Volgens het waterbestuur is er nog geen tekort, maar wordt er uit voorzorg meer water uit het IJsselmeer de provincie ingepompt.
Het meeste water wordt gebruikt om de waterstand op peil te houden, op dit moment verdampt er veel water door het zonnige weer en het gebrek aan neerslag. Daarnaast wordt het watersysteem doorgespoeld en wordt met het zoete water verzilting tegengegaan in het noorden van Fryslân.

Water polders inlaten

Het waterpeil in de vaarten is 2 centimeter hoger gezet dan normaal gesproken en wordt de komende dagen met nog 2 centimeter verhoogd. It Wetterskip zegt zo water de polders in te kunnen laten, als dat nodig is. In hoger liggende gebieden wordt het water nog hoger gezet, omdat het vanaf daar afstroomt naar de zogenaamde boezem.
Het neerslagtekort voor het gebied van het waterschap. Fryslân en een stuk van de Groninger gemeente Westerkwartier, is groot. Het ligt 15 millimeter hoger dan het langjarige gemiddelde.