'Energiecompensatie voor verenigingen is geen oplossing op lange termijn'

Theo Andreae van Doarpswurk © Omrop Fryslân, Willem Vermeltfoort
Sportverenigingen en andere maatschappelijke organisaties krijgen van gemeenten weer alle hulp om het hoofd financieel boven water te houden. Ze hebben nog steeds last van de hoge energieprijzen.
Noardeast-Fryslân maakte gisteren bijvoorbeeld bekend daar 7 ton voor uit te trekken, ook andere gemeenten hebben ook geld beschikbaar gesteld.
Bij Sport Fryslân en Doarpswurk zijn ze blij met de financiële steun. Het blijft echter symptoombestrijding, zegt Allard Donker van Sport Fryslân: "Steeds pleisters plakken helpt niet. Je kunt er beter voor zorgen dat gebouwen verduurzaamd worden."

Kortetermijnoplossing

Theo Andreae van Doarpswurk is het daar mee eens: "Laat mij helder zijn dat we heel blij zijn met de steun van de gemeenten. Maar het is al een oplossing op korte termijn. Willen we wat doen, dan moet je investeren in verduurzaming anders staan ze binnen één jaar of twee jaar weer op de stoep omdat ze geldnood hebben."
'Energiecompensatie is niet meer dan symptoombestrijding'
Evengoed Doarpswurk als Sport Fryslân helpt verenigingen met de navigatie door het woud van regelingen. Ze zouden het liefst zien dat alle gemeenten één regeling treffen. Andreae: "De ene gemeente heeft ook meer geld dan de andere natuurlijk. Maar er zijn 18 gemeenten en iedereen doet het naar eigen inzicht."
Volgens Donker heeft de gemeente Noardeast-Fryslân het redelijk goed geregeld voor verenigingen: "Als je daar aan de eisen voldoet en verduurzaming, dan kun je de factuur inzenden en krijg je een bedrag terug. Daar hebben ze het heel makkelijk gemaakt."
De gemeente Noardeast-Fryslân stelt 700.000 euro beschikbaar om maatschappelijke organisaties te compenseren voor hoge energiekosten. Er komt extra geld voor beschikbaar van het Rijk.
Veel sportverenigingen en dorpshuizen hebben eerder subsidie aangevraagd en zijn aan de slag gegaan met het duurzamer maken van de accommodaties. De pot wordt nu dus aangevuld zodat nog meer organisaties aan de slag kunnen met verduurzaming.
Het moet ook makkelijk zijn, vinden ze bij Doarpswurk. Zij zien dat veel verenigingen afhaken als regels ingewikkeld zijn. "Dat vraagt veel tijd van vrijwilligers, en dat hebben ze niet altijd."
Donker van Sport Fryslân kent het beeld: "Bij grote verenigingen is zoiets nooit echt een probleem. Het probleem zit meer bij de kleinere. Die zijn naar binnen gekeerd en hebben al genoeg moeite om de zaak draaiende te houden. Die hebben deze hulp en dit geld hard nodig."

Rol provincie

Een van de fondsen waar gebruik van kan worden gemaakt, is het Iepen Mienskipsfûns van de provincie. Maar niet elke maatschappelijke organisaties komt daarvoor in aanmerking, zo zegt Andreae.
"Je moet beschikken over een sluitende begroting. Dat lukt niet iedere vereniging." Hij ziet dan ook liever dat de provincie verenigingen of organisaties op een andere manier steunt: "Bijvoorbeeld door een renteloze lening weg te geven. De rente kan dan betaald worden uit de opbrengsten van Windpark Fryslân." De provincie is aandeelhouder van dat park.