Half miljoen voor aanpak exoten, maar provincie hoopt ook op vrijwilligers

De grote waternavel in De Lende © Omrop Fryslân, Willem Vermeltfoort
De provincie stelt de komende twee jaar een half miljoen euro subsidie beschikbaar voor de aanpak van invasieve exoten. Dat zijn planten en dieren die hier oorspronkelijk niet voorkomen en die inheemse soorten in de weg zitten.
Denk aan de reuzenberenklauw of de rivierkreeft. Die eerste kan brandwonden veroorzaken, de tweede kan de stevigheid van de dijken aantasten.
De subsidiepot van de provincie is bedoeld voor de bestrijding binnen natuurgebieden, het maken van plannen buiten natuurgebieden en het betalen van bijvoorbeeld gereedschap en beschermingsmiddelen.
De provincie hoopt verder dat 'exotenbrigades' met vrijwilligers willen helpen om exoten weg te halen. Gedeputeerde Douwe Hoogland omschrijft het als dat hij de kwestie 'meer bij de mensen wil brengen.' Daar zit 'ook een eigen initiatief bij', geeft hij aan, mits mensen in de gelegenheid zijn te helpen.
Ook gemeenten, de provincie en Wetterskip Fryslân moeten aan de bak. "Sommige gemeenten doen dat goed, andere gemeenten weer niet. Maar er moet wel wat gebeuren, anders komen we eronder te zitten." Het móet soms ook wel, zo noemt Hoogland de watercrassula op Terschelling, die een bedreiging was voor de Natura 2000-doelstellingen op het eiland.
Met een informatiepagina wil de provincie ook meer informatie geven over de soorten en de bestrijding daarvan.