Gemeente Leeuwarden houdt onderaan de streep 'een klein plusje' over op de begroting

Het stadhuis van Leeuwarden © Shutterstock.com (Marc Venema)
De gemeente Leeuwarden heeft over 2022 een bedrag van 3,85 miljoen euro overgehouden op de begroting. Daarmee lijkt het huishoudboekje over vorig jaar goed op orde.Verantwoordelijk wethouder Hein Kuiken sprak bij de presentatie van de cijfers van een 'a-typisch jaar voor Leeuwarden'.
De totale begroting van de gemeente was 688 miljoen euro. Een positief resultaat van bijna 4 miljoen euro is dan minder dan 1 procent. Hoe kijkt Kuiken daarna? "We hebben in 2022 te maken gehad met de nasleep van de coronacrisis. We kregen te maken met een inflatiecrisis, een energiecrisis en een vluchtelingencrisis."
"Ondanks al die uitdagingen hebben wij de financiële positie van Leeuwarden op peil weten te houden. Dat je dan het jaar met een klein plusje kunt afsluiten, daar ben ik best tevreden over."

Jeugdzorg

Een van de grotere tegenvallers op de begroting was de jeugdzorg. Daar was Leeuwarden 4 miljoen euro meer aan kwijt dan de bedoeling was. "Deze discussie speelt overal in het land. Gemeentes hebben moeite om financieel te sturen op de jeugdzorg en vinden dat de bijdrage van het Rijk omhoog moet", zegt Kuiken.
Hein Kuiken, wethâlder yn de gemeente Ljouwert © Omrop Fryslân
Hoe het volgens hem dan anders moet? "We zullen in landelijk verband echt beter moeten kijken hoe we de jeugdzorg kunnen afbakenen. Hoe we misschien meer geld kunnen investeren in voorzieningen, in wijken en dorpen die helpen bij het normaal opgroeien in plaats van meteen in de behandelstand te schieten."

Oekraïners leveren geld op

Een opvallende plus was er bij de uitgaven voor de opvang van zo'n 500 Oekraïense vluchtelingen. Daarvoor was er vanuit Den Haag een bedrag van 100 euro per dag de Oekraïner beschikbaar, in totaal ruim 12 miljoen euro. Leeuwarden slaagde erin om de opvang te regelen voor een totaalbedrag van ruim 9 miljoen euro. Het verschil hoefde niet terug naar het Rijk en kon de gemeente naar eigen inzicht uitgeven.
Op camping De Wetterpôlle in Leeuwarden wordt Oekraïners opgevangen © Omrop Fryslân, Jantine Stoffers
"De opvang van Oekraïners moest heel snel gebeuren. Achteraf blijkt dan dat ze ons teveel geld hebben gegeven voor die opvang," leit Hein Kuiken út. "Dat is uiteraard een meevaller, maar inmiddels zijn de bedragen per vluchteling wel bijgesteld. Die zijn nu meer in lijn met wat we kwijt zijn aan opvang."

'Geen sexy onderwerp'

Normaal worden de jaarcijfers eenmaal behandeld in de gemeenteraad. Dit jaar probeert de gemeente iets anders om de burger meer te betrekken bij deze complexe materie.
Het is nu eenmaal, zoals een van de aanwezige ambtenaren verwoordde, 'geen sexy onderwerp maar wel erg belangrijk'.
Daarom zijn er drie mogelijkheden voor inwoners van de gemeente om in gesprek te gaan met de beleidsmakers. Dat gebeurt in Stiens, Leeuwarden en Grou. Elke avond staan er twee andere thema's centraal.