Vergunningen voor garnalenvissers komen verder onder druk te staan

Garnalenkotters in de haven van Lauwersoog © Remco de Vries/Omrop Fryslân
De vergunningverlening en het gedogen van de garnalenvisserij komt verder onder druk te staan door een uitspraak van de rechtbank in Groningen. Die heeft een inmiddels verlopen natuurwetvergunning voor de Belgische garnalenvissers onderuitgehaald. De gevolgen blijven niet beperkt tot die Belgische vissers.
De uitspraak van de bestuursrechter zorgt er mogelijk voor dat de garnalenvissers niet hoeven te rekenen op de natuurwetvergunning waar ze op hopen. De Waddenvereniging, Wereld Natuur Fonds Nederland, Natuurmonumenten en Stichting de Noordzee hebben bezwaar gemaakt tegen deze vergunning.
Wouter van der Heij van de Waddenvereniging: "Wat de rechter zegt is dat als je een vergunning aan de Belgen geeft voor het vissen op garnalen, je ook mee moet wegen wat je al vergund hebt aan de Nederlandse vissers."
Hij kijkt dus naar de effecten bij elkaar, legt Van der Heij uit. "Daarvan wordt nu in de uitspraak gezegd dat uit de onderbouwing bij die vergunning onvoldoende duidelijk is dat de effecten van die visserij geen blijvende schade berokkenen aan de beschermde natuurwaarden."
"Omdat het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid nu gedoogt en straks van plan is om te vergunnen onder eigenlijk gelijke condities, zegt die uitspraak nu ook iets over de ruimte die het ministerie straks gaat geven aan zowel de Belgische als de Nederlandse garnalenvissers voor het vissen in beschermde natuurgebieden."

"Heel erg lastig"

De Waddenvereniging hoopt en verwacht dat het ministerie nu de voorwaarden in de nieuwe vergunning aanpast op wat er in deze uitspraak is gezegd. Mocht dat niet gebeuren "dan maken ze het zichzelf heel erg lastig", zegt Van der Heij. Hij stelt dan een stap naar de rechter in het vooruitzicht. Van der Heij sluit ook niet uit dat zij dat doen tegen het gedogen van de garnalenvisserij door het ministerie tot 1 oktober.