Provincie Fryslân wil openbaarmaking documenten staalslakken Sintrale As tegenhouden

Werkzaamheden aan de Sintrale As © Ben de Jager, RTV NOF
De Provincie Fryslân probeert te voorkomen dat documenten over de staalslakken in de Sintrale As openbaar worden gemaakt. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) zou die documenten openbaar maken aan RTV NOF.
Deze omroep heeft een beroep gedaan op de Wet open overheid (WOO) om documenten in handen te krijgen over het gebruiken van staalslakken in de Sintrale As in 2014 en 2015.
Staalslakken zijn kleine brokken hoogovenafval, die gebruikt zijn als funderingsmateriaal voor de provinciale weg. Maar het materiaal lekt giftige stoffen, een kwestie waarmee de provincie flink in de maag zat. De staalslakken waren in aanraking gekomen met water. Dat is daardoor vervuild geraakt. Ook raakte het wegdek beschadigd.
De ILT, onderdeel van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, heeft 32 documenten over dit onderwerp gevonden. De provincie heeft bezwaar ingediend tegen het openbaarmaken van deze documenten. Wat daar precies de reden voor is, is onduidelijk.
Op 20 juni wordt er een hoorzitting gehouden over de kwestie. Tot die tijd worden de documenten niet gepubliceerd. Mocht de hoorzitting in het voordeel van RTV NOF uitvallen, dan kan de provincie nog bij de bestuursrechter in beroep gaan.