BBB wil betere meting Friese natuur: "Op aannames kun je geen politiek voeren"

Abel Kooistra fan BBB © Omrop Fryslân
Er moet meer onderzoek worden gedaan naar de stand van de natuur in Fryslân. Dat zegt de partij BoerBurgerBeweging in het debat in Provinciale Staten. GroenLinks en D66 zijn het daar niet mee eens. Deze partijen zeggen dat er al voldoende onderzoek is gedaan.
De BBB komt met de oproep in reactie op het Fries Programma Landelijk Gebied (FPLG ). Onlangs is dit rapport over de toekomst van het Friese platteland naar buiten gebracht. Elke provincie moet van het Rijk voor 1 juli een rapport inleveren waarin de toekomst van de natuur en de landbouw is beschreven. Het Rijk wil dat provincies de stand van de natuur verbeteren en bijvoorbeeld de stikstofuitstoot lager krijgen.

BBB wil meer tijd

Volgens de BBB is het rapport niet goed opgesteld. Er moet meer tijd komen om de stand van de natuur te meten. Er liggen al diverse andere rapporten, maar volgens Abel Kooistra is dat niet genoeg. "Veel van die plannen en onderzoeken zijn nog niet eens volledig. Dan komt er een conclusie op basis van aannames. Daar is natuurlijk geen politiek op te voeren. Het gaat hier om de toekomst van onze agrarische sector. Dat moet je doen op basis van correcte gegevens."

GroenLinks en D66 willen actie

Volgens GroenLinks en D66 is er voldoende onderzoek gedaan naar de stand van de natuur. "Je kunt wel altijd blijven meten", zegt Jochem Knol van GroenLinks. "Maar er liggen al heel veel rapporten en die tonen aan dat de natuur achteruit gaat. We weten allemaal dat de weidevogels hulp kunnen gebruiken. Het is nu tijd om de natuur te redden en dus de eerste stappen te maken. Het verhogen van het waterpeil en de stikstofuitstoot naar beneden halen."
Op 1 juli moet de provincie het rapport als concept inleveren bij het Rijk. Die beoordeelt dat en dan gaat het rapport terug naar de provincie om erover te praten. Volgend jaar ligt er dan een definitief rapport.
Het Fries Programma Landelijk Gebied is ook onderwerp van gesprek bij de coalitie-onderhandelingen tussen BBB, PvdA, CDA en ChristenUnie. Die gesprekken worden achter gesloten deuren gevoerd.
De partijen waren van plan woensdagmiddag verder te praten. Maar omdat de Statenvergadering uitliep, werd dat overleg uitgesteld. Over de precieze stand van zaken bij de coalitieonderhandelingen werden woensdag op de Statenvergadering geen mededelingen gedaan.
Aan het eind van de Statenvergadering stemde een grote meerderheid van Provinciale Staten voor de aanpak van het Fries Programma Landelijk Gebied door het college van Gedeputeerde Staten. Ook BBB stemde uiteindelijk voor, met de opmerking dat ze het FPLG kritisch zullen volgen.