Rijk stelt 12,6 miljoen beschikbaar voor versterken IJsselmeerkust

De IJsselmeerkust bij Laaksum © Shutterstock.com (Steve Photography)
Het project voor het versterken van de Friese IJsselmeerkust krijgt een bijdrage van het Rijk van 12,6 miljoen euro. De provincie meldt dat op basis van een brief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aan de Friese bestuurders.
Het project Versterken Friese IJsselmeerkust heeft tot doel de waterveiligheid in het gebied te vergroten, het risico op overlast door het water juist te beperken en daarnaast de kwaliteit van het water te verbeteren. De regio draagt 5 miljoen bij. De provincie werkt samen met de gemeente Súdwest-Fryslân, de gemeente De Fryske Marren, het waterschap en natuurbeheerorganisaties.
Provinciebestuurder Friso Douwstra is "heel blij" met het geld van het Rijk. "Ik kijk ernaar uit dat binnenkort de eerste schep de grond in kan gaan."
Dat zal gaan gebeuren bij onder meer Workum, Hindeloopen en de stranden van Gaasterland. De werkzaamheden beginnen eind dit jaar of begin volgend jaar en moeten voor 2026 afgerond zijn.