Verklaring Ellen Dekker over funderingsschade maakt indruk in Den Haag

© Omrop Fryslân, Casper Slotboom
Het verhaal van ervaringsdeskundige Ellen Dekker uit Spanga over de funderingsschade aan haar eigen oude boerderij heeft indruk gemaakt in de Tweede Kamer.
Dekker nodigde donderdag de leden van de Kamercommissie van binnenlandse zaken uit om de schade aan de boerderij met eigen ogen te bekijken in de Grutte Feanpolder.
"Deze situatie voelt als onrecht, vergelijkbaar met de aardbevingsschade in Groningen." Dekker vindt het ook maar vreemd dat boeren die de bedrijfsvoering moeten aanpassen als het waterpeil wordt verhoogd daar voor gecompenseerd, terwijl de schade voor bewoners met funderingsschade nog steeds niet geregeld is.
Ellen Dekker vertelt haar verhaal in Den Haag
"Voor 40.000 euro van Provincie en wetterskip kunnen wij geen nieuw huis bouwen. Dan wordt het hooguit een caravan op eigen erf." Dekker vroeg de Kamerleden daarom om 'alsjeblieft' de regie te nemen in het dossier. "Wij hebben namelijk haast, en dat geldt voor veel meer mensen met funderingsschade."

"Hartverscheurend"

"Ik vind het echt hartverscheurend om te horen", zegt kamerlid Laura Bromet van GroenLinks. "Ik vind het hartstikke goed dat ze dat kwam vertellen. Dat zouden meer mensen moeten doen, want je ziet dat de kamerleden daar echt door aangegrepen worden."
"Een dak boven je hoofd is één van de belangrijkste dingen in een mensenleven en als je door externe omstandigheden dakloos dreigt te worden, dan moet daar hulp bij komen", voegt Bromet toe.

Bodemdaling

Het rondetafelgesprek van donderdag was in de eerste plaats bedoeld om de veenweideproblemen bij het Rijk op de politieke agenda te krijgen. Bromet: "Er is tot nu toe helemaal geen politieke aandacht voor geweest. Dat is onterecht, want de bodemdaling gaat op termijn miljarden euro's kosten. Niet alleen voor huizen, maar ook voor wegen, bruggen, fietspaden en noem maar op. Het wordt daarom hoog tijd om hierover het debat aan te gaan."
Douwe Hoogland bij het rondetafelgesprek over bodemdaling © Omrop Fryslân
Naast Friesland hebben ook Noord- en Zuid-Holland te maken met bodemzakkingen in de veenweide. Maar nergens in Nederland is volgens Bromet zo'n erge diepontwatering in de veenweide als in Fryslân, zei het Kamerlid tegen gedeputeerde Douwe Hoogland.

Code rood-gevallen

Ook de Friese gedeputeerde was erg te spreken over de bijdrage van Ellen Dekker. "Ik ben blij dat mevrouw Dekker haar verhaal hier kon doen. Het is belangrijk dat het bij de Tweede Kamer op het netvlies komt, dat zulke gevallen er zijn."
Hoogland voegde eraan toe dat de Provincie Fryslân en het waterschap niet in staat zijn om de schade van code rood-gevallen als de boerderij van de familie Dekker als regionale overheden te vergoeden. Volgens de regeling van provincie Fryslân en het waterschap kan Dekker nu maximaal 40% van het maximum van 100.000 schade vergoed krijgen.

Praktische hulp

"De code rood-gevallen vinden wij ook heel vervelend", zegt Hoogland. "Maar als Friese overheden kunnen we niet alles betalen." Hoogland is bovendien van mening dat een eigen bijdrage van de eigenaar ook op zijn plaats is. Aanvullende steun van het Rijk voor code rood-gevallen zou geweldig kunnen helpen.
In alle buitenmuren van het huis van Dekker zitten wel een paar scheuren © Omrop Fryslân
Het rondetafelgesprek werd bijgewoond door Kamerleden van PvdA, GroenLinks, VVD, D66 en CDA. De andere partijen waren er niet bij. Hoogland was evengoed tevreden. "Er is in de Tweede Kamer belangstelling voor de problematiek. De belangrijke partijen zaten aan tafel en die brengen de boodschap wel verder."
Als het aan Bromet ligt komt er een vervolg in de vorm van een debat met de verantwoordelijke ministers. Tegelijkertijd vindt ze dat er ook iets geregeld moet worden voor de code rood-gevallen, zoals de boerderij van Dekker. "Wat mij betreft zorgen we ook dat we snel praktische hulp kunnen geven. Mevrouw Dekker wordt een beetje kriegel van bestuurders die steeds hetzelfde zeggen. Dat snap ik. Er moet gewoon boter bij de vis komen."