Vrijwilligers bij Leger des Heils in Sneek ruimen in een uurtje de stad op

Gepke Koopman (l) en Beitske Volkema © Omrop Fryslân
Met een afvalgrijper de wijk in om zwerfafval op te ruimen. Dat doen ze eens in de twee weken bij het Leger des Heils in Sneek. 'Uur voor de Natuur' noemen ze dat. De gemeente Súdwest-Fryslân heeft nu ook de grijpers plus vuilniszakken beschikbaar gesteld.
Daar zijn ze natuurlijk maar wat blij mee, maar er kunnen ook nog wel wat vrijwilligers bij. Die zijn maar moeilijk te enthousiast te krijgen, zegt initiatiefneemster Aukje Wijnja. Donderdag waren er vier vrijwilligers. Samen met de drie begeleiders hebben ze zes vuilniszakken met afval van straat gehaald.
Sneek wordt om de twee weken telkens weer een stukje schoner