Drukke avond voor gemeente Leeuwarden met 40 sprekers over nieuwbouw bij Hounspolder

De Hounspolder © Omrop Fryslân, Willem de Vries
Het is wel duidelijk dat de discussie over de Hounspolder nog leeft in Goutum. Bij een informatieavond van de gemeente Leeuwarden zullen maar liefst 40 personen inspreken.
De gemeente is bezig met plannen om huizen te bouwen naast de polder. De bewoners zijn daar absoluut niet voor. Bij een petitie, die een tijd geleden werd gehouden, hebben 2.000 mensen hun onvrede kenbaar gemaakt. Bewoners van Goutum vinden het een mooi stuk land, zonde om vol te bouwen, maar ook natuurorganisaties hebben bezwaren. Zo zou een weidevogelgebied op losse schroeven staan.
40 ynsprekkers by ynformaasjejûn oer de Hounspolder
Sietske Inberg van Milieudefensie Leeuwarden is een van die sprekers: "Wij zien de noodzaak van het bouwplan niet. Wat daarvoor wordt opgeofferd, komt nooit meer terug.
En met het kleine draagvlak dat er voor dit plan is, lijkt het ons geen goed plan om het door te zetten."

Vogelcompensatie

Het is beleid van de provincie om bij zulke plannen een compensatiegebied voor weidevogels te vinden. Pas dan mag de schep de grond in. De gemeente houdt daar in de plannen rekening mee en houdt een bufferzone naast de polder aan.
Volgens Inberg voldoen die plannen niet: "De gemeente oreert steeds dat het broedgebied wordt gecompenseerd. We hebben zwaar onderzoek gedaan, alles is opnieuw uitgerekend, maar dat klopt gewoon niet."
Voor de gemeente is het een flinke klus om 40 sprekers een plek te geven op de bijeenkomst. De sprekers zijn opgedeeld in vier blokken van tien. Na elke tien sprekers, kunnen de raadsleden vragen stellen. Normaal is dat na elke spreker.
"Wij hebben van tevoren tegen de mensen gezegd dat ze 3 minuten inspraaktijd hebben", zegt griffier Hans van der Heide, "Er zitten waarschijnlijk wel wat dubbelingen in, die mogelijk kunnen worden geschrapt. Misschien wordt het ook wel wat improviseren, we zullen zien hoe dat gaat."
De bijeenkomst wordt gehouden in de school IKC Teresa, in de buurt van de polder. De gemeente wil graag meer de wijken in. Er is plaats voor net meer dan 60 personen, de bijeenkomst is ook online te volgen.
De raad laat zich op de bijeenkomst van woensdag informeren. Woensdag 24 mei is er een debat in de raad over de plannen. Bij de derde bijeenkomst wordt er een klap op gegeven, met eventuele amendementen en moties.
Als het plan wel doorgaat, zijn zowel de bewoners als de natuurorganisaties van plan om naar de Raad van State te stappen.