Wiersma (BBB) over kabinetsplannen: "Niet altijd goed nagedacht over uitwerking en financiën"

© Omrop Fryslân
De BBB had genoeg te doen deze week; er gebeurde veel op landbouwgebied, hét thema waar de partij zich vooral voor inzet. Kandidaat-gedeputeerde Femke Wiersma vindt dat het Rijk naar zichzelf moet kijken wat betreft de plannen voor de landbouw. Tegelijkertijd zijn ook de coalitieonderhandelingen in volle gang, daar is de partij minder open over.
De coalitie-onderhandelingen vorderen goed, zoals het nu lijkt. Formateur Oebele Brouwer gaf vrijdag in een brief naar de Provinciale Staten aan dat een nieuwe coalitie er voor de zomer kan zitten. "Ik denk dat dat wel wat zegt over het proces", vult Wiersma aan.
Zelf zit Wiersma aan de hoofdtafel met de fractievoorzitters: "Daar worden de eventueel precaire knopen even doorgehakt."
Volgens Femke Wiersma lopen de coalitie-onderhandelingen goed
De sfeer aan de onderhandelingstafels is hard en zacht tegelijk, omschreef Brouwer. "Hard op de inhoud en zacht op de relatie, er ligt zeker een basis voor een goede samenwerking", zegt Wiersma. Over die inhoud laat Wiersma echter niets los. "Je moet een broedende kip niet storen."

Kabinet wil iets anders dan provincie

Afgelopen week werd de kandidaat-gedeputeerde van de PvdA, Jelle Zoetendal - nu nog wethouder in de gemeente Heerenveen - naar voren geschoven. "Ook dat geeft aan dat er vertrouwen is in het proces", volgens Wiersma. BBB gaat deze maand bekendmaken wie hun tweede kandidaat-gedeputeerde wordt.
Femke Wiersma vindt dat het Rijk moet nadenken of zij niet te hoog inzetten
Het toekomstige college krijgt wel een uitdaging voor de kiezen. Deze week vroeg Fryslân 4,5 miljard van het Rijk voor het FPLG (Fries Programma Landelijk Gebied). Dat geld is nodig voor het verbeteren van de kwaliteit van het water en natuur en om het platteland voor te bereiden op klimaatverandering.

Uitwerking en financiering laten te wensen over

Dat was volgens minister Van der Wal te veel, in totaal zit er 24 miljard in de landelijke pot. Of dat dus lastig wordt voor de provincie Fryslân? "Ik denk dat het moeilijk is voor heel Nederland, en ook best wel tekenend voor het realisme van de ambities die het kabinet uitspreekt."
In 'It Polytburo' bespreken presentatoren Andries Bakker en Eric Ennema elke week met een gast actuele thema's in de politiek. Kijk hier naar de volledige uitzending met Femke Wiersma.
Wiersma vindt dat er te veel opgaven in het FPLG moeten samenkomen. De provincie moet zich dus niet per se aanpassen, maar het Rijk, zegt ze: "Het kabinet kan ambities hebben, maar wat wij vaak zien is dat over de uitwerking en financiering niet goed is nagedacht."

Hoe moet het dan wel?

Toch staat ook het FPLG nog niet volledig vast. "Dit is de potloodschets, in 2025 moet de pennenschets komen, dat betekent dat dit zeker niet de definitieve versie is, er zullen nog aanpassingen in komen, dat denk ik wel."
Femke Wiersma: BBB zet in op innovatie
En zo'n potloodschets geeft ruimte voor mogelijkheden, vindt de BBB. "We zullen alles doorlichten en dan kijken naar wat er mogelijk is. Dan moet je kijken naar prioriteiten en waar je op insteekt. Als we straks de nieuwe Gedeputeerde Staten hebben geïnstalleerd, dan zullen we daar even heel stevig over in gesprek moeten."

Innovatie

De partij heeft al vaak gezegd dat zij liever inzetten op innovatie dan op het uitkopen van boeren. Maar laat daar nu juist een onderzoek over zijn uitgekomen van de universiteit van Wageningen dat laat zien dat het effect van innovatie (vooral emissiearme stallen) tegenvalt. "Dat is nog niet een definitief onderzoek, dat gaat niet over alle innovaties", reageert Wiersma.

Rapport

"Zo'n rapport wordt nu heel flauw op dit moment in het proces gelekt. Sommige innovaties leveren nu nog niet op wat ze volgens de fabrieksopgave zouden moeten opleveren, maar er zijn vaak additionele maatregelen mogelijk, soms is het nodig om het door te ontwikkelen."
De mogelijk nieuwe gedeputeerde met landbouw in de portefeuille is verder duidelijk over het beleid dat de partij voor ogen heeft: "Als er nog boeren zijn die graag uitgekocht willen worden, daar is een ondernemer vrij in, maar dat is niet het beleidsspoor waar wij op willen inzetten."
© Omrop Fryslân