Harlingen heeft nu ook een landschapsbiografie: het verhaal van de stad en de dorpen

Een luchtfoto van Harlingen © ANP
De gemeente Harlingen heeft nu ook een eigen landschapsbiografie, waarin het verhaal van het landschap door de jaren heen wordt verteld. Het document werd symbolisch met een huifkar door het centrum van de stad gereden.
De landschapsbiografie moet volgens de gemeente dienen als een hulpmiddel in de omgang met de cultuurhistorische waarden van de gemeente. Zo biedt het ook handvatten bij het opstellen van nieuw beleid.
Met een wagen werd de landschapsbiografie van het Archeologisch Steunpunt Wijnaldum naar het Hannemahuis gereden © Gemeente Harlingen
Het document is geschreven door onderzoekers van Cultuurland Advies, in samenwerking met de gemeente. In november 2021 is begonnen met het opstellen van het verhaal. Er wordt niet alleen verteld hoe de stad Harlingen hem heeft gevormd, maar ook de dorpen Midlum en Wijnaldum.
Bijzonder voor Harlingen is de open verbinding met de zee en het leven met zoet en zout water. De haven en de handel vormden ook de historische binnenstad. Maar ook het omliggende kleigebied heeft invloed gehad op de stad en dorpen.
Een pagina uit de nieuwe landschapsbiografie © Gemeente Harlingen
Harlingen is niet de eerste gemeente die zo'n biografie heeft opgesteld. Zo werd het eerder ook al gedaan met Waadhoeke, Smallingerland, de Súdwesthoeke (Súdwest-Fryslân en De Fryske Marren), Noardeast-Fryslân, maar ook van gebieden als het Waddengebied, de Drents-Friese grensstreek en het IJsselmeergebied.
De landschapsbiografie van Harlingen is te vinden op de website van de gemeente Harlingen.