Garnalenvissers mogen van minister voorlopig doorvissen zonder vergunning

Garnalenkotters in de haven van Lauwersoog © Remco de Vries/Omrop Fryslân
Minister Christianne van der Wal voor Natuur en Stikstof wijst het handhavingsverzoek van vijftien natuurorganisaties tegen het gedogen van de garnalenvisserij in Nederland af.
De bijna tweehonderd Nederlandse vissers vissen nu zonder vergunning. Dat komt mede doordat hun schepen nog niet aan de stikstofeisen voldoen en de bestaande natuurwetvergunning eind vorig jaar afliep.

Schonere motoren

De garnalenvissers hebben daarom tot 1 oktober de tijd gekregen om hun motoren schoner te maken. Zo lang wordt de visserij gedoogd. Volgens partijen als de Waddenvereniging en Natuurmonumenten, maar ook Rijkswaterstaat, valt niet uit te sluiten dat de garnalenvissers met hun materiaal schade veroorzaken aan de waddenbodem op wat minder dynamische locaties.
Het ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij (LNV) ziet dat anders en is van plan de vissers na oktober met schonere motoren weer een nieuwe vergunning te geven. Met dat in het vooruitzicht vindt de minister het verantwoord om door te gaan met het toestaan van de visserij. Daarbij werd ook rekening gehouden met de gevolgen voor de vissers als de visserij stil zou komen te liggen.
Bij de Waddenvereniging vinden ze het besluit 'teleurstellend'. De vereniging bestudeert het besluit nog.

"Geen significante effecten"

De voorwaarden die gesteld zijn aan de gedoogbeschikking "borgen dat er geen significante effecten zullen zijn op de beschermde natuurwaarden", zo laat een woordvoerder van LNV weten.