Strepen op de weg als noodoplossing voor fietsers, maar Oudehaske wil meer

Simon Waley met de fiets in Oudehaske © Omrop Fryslân, Willem Vermeltfoort
Oudehaske is blij dat er een noodoplossing is voor de verkeersveiligheid in het dorp. Gemeente De Fryske Marren heeft markeringen op de weg aangebracht voor fietsers. Toch wil het dorp meer.
De inwoners van Oudehaske zijn al jaren bezig met de verkeersveiligheid. De Jousterweg is druk en wordt gebruikt door fietsers, vrachtwagens en auto's, dat kan voor gevaarlijke situaties zorgen.
Een van de knelpunten aan de Jousterweg is ter hoogte van v.v. Oudehaske, waar fietsers van het fietspad de weg op moeten en andersom. Hetzelfde geldt voor de westkant van de bebouwde kom, waar fietsers ter hoogte van de camping ook vanaf het fietspad de weg op moeten.

Oversteekplaats

Maar nu is er een noodoplossing. "Sinds een paar dagen is het duidelijk dat hier een fietsoversteekplaats is. Daar zijn we blij mee. Een week geleden zijn we om tafel geweest met de wethouder en nu liggen er al witte strepen. Dat is een mooi begin", zegt Simon Waley van de werkgroep verkeersveiligheid in Oudehaske.
"Wat ons betreft hebben we goede afspraken gemaakt. De gemeente betrekt ons bij onderzoek over fietsen binnen en buiten het dorp, dus ook naar Heerenveen en Haskerhorne. Dan kijkt de gemeente ook naar de snelheden van automobilisten."
De strepen bij het fietspad in Oudehaske © Omrop Fryslân
Waley staat bij de strepen die nu aangebracht zijn. De werkgroep zet zich al jaren in om de situatie te verbeteren. "In de coronaperiode zijn we begonnen met analyses en we hebben ook metingen gedaan met een matrixbord in het dorp. Het is niet iets wat je in een paar dagen doet. Maar er komt actie, dus dat is mooi."

Niet structureel

"Een noodoplossing is nog geen structurele oplossing", zegt Waley. "Mensen rijden veel te hard door het dorp, daar moet ook wat aan gebeuren. De combinatie van snel rijden en overstekende fietsers is natuurlijk niet zo handig."
Wat de uiteindelijke oplossing moet zijn, weet Waley niet. "Wij zijn geen verkeerskundigen, maar we constateren een probleem. Met de gemeente willen we kijken wat de beste oplossing is."
Strepen op de weg als noodoplossing voor fietsers, maar Oudehaske wil meer
"We hebben gekeken wat nu reëel is," zegt wethouder Irona Groeneveld. "We hebben geld gekregen van de raad om na de zomer een onderzoek op te zetten naar een mogelijke doorfietsroute door Oudehaske. We weten nog niet wat daaruit komt, maar het zou kunnen dat Oudehaske op de schop moet. Met dat in het achterhoofd moest nu niet intensievere maatregelen treffen."
De wethouder werkt samen met de werkgroep. "Het dorp geeft aan het meeste zorgen te maken om vier fietsoversteekplaatsen. We zijn geen voorstander van veel verkeersborden, maar witte begeleidingsstrepen over de weg kan wel. Daarmee kun je de aandacht van de auto's ook meer op de weg vestigen."

Onderzoek

Groeneveld belooft dat ze Oudehaske niet uit het oog zal verliezen. "Het is geen structurele oplossing, maar in die studie over de doorrijroute krijgt de fiets uiteindelijk voorrang. Het is belangrijk dat er goed doorgefietst kan worden, zonder al te veel obstakels. De werkgroep wordt ook betrokken bij de studie. Daarna gaan we kijken naar de langetermijnmaatregelen."