Bewoners azc Sneek krijgen vrijwilligerscertificaat: "Het begin van een toekomst in Nederland"

Wethouder Marianne Poelman overhandigt een certificaat aan een deelnemer van het project © Omrop Fryslân, Sander van den Bogert
Dertig bewoners van het azc in Sneek hebben een certificaat gekregen voor hun vrijwilligerswerk. Een kleine 300 bewoners van het asielzoekerscentrum zijn het afgelopen jaar aan de slag gegaan als vrijwilliger en 16 hebben nu een betaalde werkplek.
Woensdag hebben 30 bewoners een certificaat gekregen van #Meedoen. Dit project heeft als doel om bewoners van het azc met een status of wachtend op een besluit van de IND zo snel mogelijk te laten meedoen in de maatschappij. Dat kan onder andere door vrijwilligerswerk en betaalde banen. Het bedrijfsleven en tal van organisaties hebben behoefte aan deze arbeidskrachten.

Niet bekend

"Dit is het begin van een nieuwe toekomst in Nederland", zegt Redmer Koopmans, coördinator van het #Meedoen-initiatief. Hij is trots op de mensen die hij kan helpen.
Certificaten voor bewoners van het azc Sneek
Koopmans ziet ook dat er terrein te winnen valt. "Veel bedrijven willen wel meedoen, maar bij niet iedereen is het bekend dat inwoners van het azc betaald werk mogen doen en bereid zijn om dit te doen."
Het werk dat bewoners en statushouders doen wordt genoteerd in hun dossier. "Ze willen graag aan het werk, en de statushouders kunnen ook best makkelijk aan het werk", zegt Koopmans. "Mensen kunnen hun eigen verantwoordelijkheid nemen. Dan zijn werknemers en werkgevers tevreden."

Behoefte

Met de krapte op de arbeidsmarkt komt de hulp van deze mensen goed uit. "Er is veel vraag van beide kanten. Zowel van het azc als van de werkgevers", zegt Koopmans.
Een van de betrokken bedrijven is Arriva. Uit naam van het vervoersbedrijf was Mohammad Khdeer aanwezig. Hij is regiocoördinator van serviceteam Noord bij het bedrijf. Zelf vluchtte hij acht jaar geleden uit Syrië vanwege de heersende burgeroorlog.
Khdeer: "Wij hebben werkervaring plekken voor mensen die op afstand staan van de arbeidsmarkt. Dat zijn de azc-bewoners. Zij mogen binnen Arriva stagelopen. Daardoor verbeteren zij hun Nederlandse taal en kunnen ze kennismaken met de Nederlandse cultuur en arbeidsmarkt."
Deze certificaten krijgen de bewoners van het azc in Sneek © Omrop Fryslân, Sander van den Bogert
Als oud-vluchteling herkent Khdeer zich in de problemen waar de huidige azc'ers tegenaan lopen. "Ik kreeg onvoldoende informatie over waar ik heen kon en wat ik moest doen. Ik kom uit een derdewereldland. Daar gelden andere regels, dus dat wist ik niet. Het was voor mij hier een cultuurshock. Ik moest weer uitvinden hoe ik een carrière kon opbouwen", vertelt hij.
"Nederlanders moeten niet vergeten dat deze mensen heel veel meegemaakt hebben. Zij hebben heel veel achtergelaten. Ze willen hier graag een veilige omgeving creëren."

Kansen

Een van de vluchtelingen die geholpen kon worden, is Allan James. Hij vluchtte uit Oeganda en kon al snel aan het werk Toen hij bij het azc in Sneek kwam, kreeg hij direct de kans om Engels te leren aan de Rijksuniversiteit Groningen, vertelt hij. Daarnaast werkt hij bij ONS Sneek, waar hij veel leert.
Vice-voorzitter Klaas Uil van ONS Sneek was zelf ook bij deze feestelijke uitreiking van certificaten. "Dit is fantastisch. Zeker in de huidige tijd waarin je steeds minder vrijwilligers hebt. Deze mensen heb je echt nodig. Het is prachtig dat wij betrokken mogen zijn bij dit maatschappelijke doel."
Bij ONS Sneek zijn vier mensen uit het azc werkzaam. "Ze doen veel klusjes of staan achter de bar. Dan kunnen ze met mensen praten die op onze voetbalvereniging komen. Mensen verlaten huis en haard, en dat je je dan in wil zetten voor een club. Dat mensen dat doen, daar moeten we diep respect voor hebben", zegt Uil.