Nieuw electriciteitsstation Leeuwarden moet in 2027 klaar zijn

Hier moet het spanningsstation komen © Timo Jepkema, Omrop Fryslân / Tennet-Liander
Electriciteitsnetbeheerders TenneT en Liander hopen in 2027 een nieuw electriciteitsstation klaar te hebben aan de zuidwestkant van Leeuwarden. Het gaat om een locatie bij bedrijventerrein De Zwette, over het Van Harinxmakanaal. Het zou dan naast de nieuwe woonwijk Middelsee komen.
Een en ander is echter nog niet uitgegeten, omwonenden kunnen nog in beroep gaan tegen de plannen. Ook moeten gemeente en de netbeheerders nog om tafel met grondeigenaren. "We zijn daarover in gesprek", vertelt Matthijs Coops fan TenneT.
TenneT en Liander willen dat de procedures snel gaan, dan kunnen ze op korte termijn gaan bouwen. Over vier jaar moet het station er staan. Dat is bedoeld voor hoog- en middenspanning. De komst van het station is belangrijk om de problemen op het electriciteitsnet in Fryslân op te lossen. Het net zit vol.
"Het station zorgt voor meer capaciteit op het midden- en laagspanningsnet van Liander," zegt Coops. "Dat gaat betekenen dat er meer energie opgewekt kan worden maar ook kan worden getransporteerd voor bedrijven bijvoorbeeld."
Een bewoner wordt bijgepraat over de plannen © Timo Jepkema, Omrop Fryslân
De plannen voor de ontwikkeling van de nieuwste Leeuwarder woonwijk Middelsee lopen echter flinke vertraging op vanwege het volle net. "Dat betekent dat geplande initiatieven tot na 2027 niet aangesloten kunnen worden, denk daarbij aan bijvoorbeeld een supermarkt of een sportcomplex."
Bewoners van de nieuwe woonwijk Middelsee zullen eerst niet al te veel merken van het nieuwe station. "Ze zullen wellicht de transportbewegingen gaan opmerken. Op lange termijn merken ze dat er meer mogelijk is hier, met name voor bedrijven."