Noodkreet bestuur kaatsclub Jan Bogtstra in Franeker: "Er moet een frisse kop voor"

Voorzitter Ludwig Seerden van kaatsvereniging Jan Bogtstra in Franeker © Omrop Fryslân
Het voortbestaan van kaatsvereniging Jan Bogtstra van Franeker loopt gevaar. Het lukt maar niet om nieuwe bestuursleden te vinden. Het nog zittende bestuur doet daarom een laatste noodkreet aan de leden om de kaatsvereniging, die dit jaar 130 jaar bestaat, in leven te houden.
De kaatsclub heeft 180 leden, waarvan zo'n 50 jeugdleden. Het bestuur van Jan Bogtstra bestaat echter nog maar uit twee leden: een voorzitter en een materiaalman. "Daar kan een vereniging niet op draaien, dat is niet te doen", zegt voorzitter Ludwig Seerden.
Hij is zestien jaar actief als leider, maar wil het stokje graag overdragen. "Een keer een frisse kop ervoor is echt noodzakelijk. Ik zoek al zes jaar naar een opvolger."
Het is vijf voor twaalf voor kaatsvereniging Jan Bogtstra in Franeker
De noodkreet heeft al iets opgeleverd. Twee mensen hebben zich aangemeld. Er is een maar, zegt Seerden: "Het zijn twee hoofdklassekaatsers, die hebben in de zomer geen tijd. Dat past dan niet. Er zijn ook nog anderen die zich hebben aangemeld voor functies. We proberen dat nu rond te krijgen. In de loop van april hebben we een ledenvergadering en moeten we kijken waar we staan."
Als er niet genoeg kandidaten zijn, kan de vereniging niet door, weet Seerden. Maar dat alleen al uitspreken, doet hem veel pijn. "Ik zie het helemaal niet zitten dat Jan Bogtstra niet meer bestaat. Je moet het alleen scherpstellen. Er moet nieuw elan in."
© Omrop Fryslân
Seerden hoopt dat door het scherp te stellen mensen opstaan, om zich in te zetten voor de vereniging. "Neem Minnertsga en Bitgum als voorbeeld. Daar is ook een groep opgestaan en die heeft gezegd: we maken er wat van. Dat lukt daar heel goed."
Hij weet ook dat het nooit meer wordt als vroeger. "In de jaren '80 bestond het bestuur uit elf mensen. Je hebt er vijf nodig om goed te functioneren."
Kaatsvereniging Jan Bogtstra in Franeker © Omrop Fryslân
Dat niemand de verantwoordelijkheid wil dragen, heeft volgens Seerden te maken met de maatschappelijke ontwikkelingen. "Iedereen heeft het druk. Beide ouders werken en als je dan tijd overhebt, wil je die ook anders besteden. Maar ook het feit dat we hier in een stad zitten. In een dorp schiet je al snel iemand aan als die een paar keer niet is geweest. Dat doe je hier minder."
Of kaatsvereniging Jan Bogtstra in mei nog bestaat, is voor Seerden geen vraag. "Nee, dat moet gewoon. Als het zover komt, dan zeg ik: dan doe ik het wel zelf. Maar zover moet het niet komen."