Verouderde zeespiegelvoorspellingen gebruikt bij gaswinning, zegt Waddenvereniging

Een Waddenplaat voor de kust van Ameland © Omrop Fryslân/Remco de Vries
De gas- en zoutwinning onder het Wad wordt gedaan op basis van verouderde voorspellingen over de zeespiegelstijging, zo zegt de Waddenvereniging. Als de nieuwste gegevens worden gebruikt, ligt die zeespiegelstijging wel een derde hoger.
En dat is belangrijk, want de winning van gas en zout wordt volgens het hand-aan-de-kraan principe gedaan. Dat is om te voorkomen dat het Wad permanent onder water komt te staan. En dan maakt het wel wat uit als de zeespiegelstijging sneller gaat dan in de nu gebruikte berekeningen, zegt Frank Petersen van de Waddenvereniging. "Hoe sneller de zeespiegel stijgt des te minder ruimte er is voor aardgaswinning."
De Waddenvereniging heeft bezwaar aangetekend tegen deze gang van zaken en staat volgens Petersen niet alleen in haar bezwaren: "Tot onze verbazing ontdekten we dat eigenlijk ons argument voor dat bezwaar ook nog eens gedeeld werd door het Staatstoezicht op de mijnen."

Eerder stoppen

Een en ander kan ervoor zorgen dat de gas- en zoutwinning eerder moet stoppen dan 2035. Dat is de datum die kortgeleden door het kabinet genoemd is voor het beëindigen van de winning onder het Wad.
Donderdagochtend praat een Kamercommissie over de mijnbouwplannen van het ministerie van Economische Zaken. De Waddenvereniging heeft sommige politieke partijen bijgepraat over de kwestie rond de zeespiegelvoorspellingen.