Onderzoek naar winde geeft duidelijkheid over kwaliteit Fries oppervlaktewater

Een winde © YouTube
Gaat het goed met de stand van de winde, dan gaat het goed met de kwaliteit van het Friese oppervlaktewater. Daarom komt er de komende jaren een onderzoek naar deze vis, in het Fries 'foarnblei', in en om het Tjeukemeer.
Wetterskip Fryslân zal in samenwerking met Sportvisserij Nederland, Sportfiskerij Fryslân en hogeschool Van Hall Larenstein onderzoek uitvoeren naar de migratie van de winde in het zuiden van Fryslân. Daaruit moet duidelijk worden waar de vissen in het jaar verblijven.

Paaitijd

Ook wordt er in het onderzoek gekeken of de vissen bijvoorbeeld naar De Linde of De Tjonger trekken om te paren. Dat gebeurt door de komende tijd veertig volwassen exemplaren in en om het Tjeukemeer te vangen.
"Ze krijgen een klein zendertje in de buik, die daarna weer vakkundig wordt dichtgemaakt", legt Piet Achenbach van Sportfiskerij Fryslân uit. "Als ze langs de geplaatste hydrofoons zwemmen, slaan deze aan en kunnen we zien waar de vissen zijn." Die ontvangers zullen tot 2026 twee keer per jaar worden uitgelezen.
De winde is een zoetwatervis die hoort bij de karperfamilie. Hij leeft in open water en kan zo'n 30 tot 80 centimeter lang worden.
Windes worden ook veel gebruikt als vijvervissen. Het gaat dan met name om de goudwinde, een soort goudvis.
De voortplanting van windes vindt plaats in stromende riviertjes en beken. Het zou dus zo kunnen zijn dat de windes elk jaar vanuit het Tjeukemeer naar De Linde en de Tjonger zwemmen om zich voort te planten.

Waterkwaliteit

"In de Kaderrichtlijn Water staat waar het water aan moet voldoen. En als de winde erin leeft, dan kun je bijna met zekerheid zeggen dat het goed zit met de waterkwaliteit. Dan heb je dus een hoge score.", zegt Achenbach. "Als blijkt dat deze vissen er zijn, moet het gebied meer geschikt voor ze worden gemaakt."
Om de veertig benodigde vissen te kunnen zenderen, worden deze op het Tjeukemeer gevangen door professionele visser Pascal Sannes. Sportvissers die een winde vangen in en om het Tjeukemeer, wordt gevraagd dat te melden bij een speciaal meldpunt.