HEA! Een nieuwe gasleiding voor waterstof

HEA! Goeie gasmannen
Melle van der Goot en Geart Postma zijn op inspectie in Bitgummole. Er moet onder de Menamerdyk een nieuwe gasleiding komen. Dat is vooralsnog nog wel noodzakelijk, ook al is het de bedoeling dat men langzamerhand van de fossiele brandstoffen af gaat.
De mannen van het gasbedrijf denken niet dat het zo'n vaart zal lopen en dat het nog wel dertig jaar kan duren. Toch is de nieuwe leiding wel toekomstbestendig. De buis is namelijk ook geschikt voor de transport van waterstof, een mogelijk alternatief voor gas.