Wolf blijft vooralsnog buiten schot, minister verandert beleid niet

© ANP
Minister Van der Wal van natuur verandert vooralsnog niets aan het beleid over de wolf. Dat schrijft ze in een reactie op een brief van de provincies Fryslân, Drenthe en Overijssel.
In die brief vragen de provincies aan de minister om het beleid aan te passen, zodat er meer mogelijkheden zijn om de wolf uit gebieden te weren waar het dier schade onder het vee kan aanrichten.
De minister geeft aan dat ze begrip heeft voor de zorgen over de wolf. Maar ze wil eerst met alle partijen in gesprek, zodat de partijen meer begrip krijgen voor elkaars standpunten. Daar is ook de provincie Fryslân bij aanwezig, zegt gedeputeerde Fokkinga.
Daarnaast wacht de minister op advies van de Raad voor Dierenaangelegenheden. Voor die tijd verandert er niets aan de aanpak van de wolf, zegt Van der Wal.
Gedeputeerde Klaas Fokkinga © Hoge Noorden / Jacob van Essen
De minister heeft al contact opgenomen met Duitsland. Dat vind ik een stap vooruit.
Gedeputeerde Fokkinga
Gedeputeerde Klaas Fokkinga is teleurgesteld dat er niets verandert, maar het was wel te verwachten. Het positieve is dat de minister wil werken aan een internationaal beleidsplan over de wolf. Dat is niet bestemd voor alle landen individueel, maar voor heel West-Europa. Fokkinga: "Ze heeft al contact opgenomen met Duitsland. Dat vind ik een stap vooruit."

Noodzaak

Fokkinga heeft de indruk dat de minister de urgentie van de aanpak van de wolf bij sommigen wel begrijpt. Ze is ook op bezoek geweest, voornamelijk in Drenthe waar de wolf meer schade aanricht dan in Fryslân.

"Kwartje is wel gevallen"

De minister heeft met die mensen gesproken. Ze schrijft dat ze de zorgen deelt en zich bewust is van de angst die onder de veehouders en burgers leeft vanwege de aanwezigheid van de wolf, zegt Fokkinga. "Ik denk dat het kwartje inmiddels wel is gevallen, maar het heeft veel tijd nodig, denk ik."

Subsidie voor wolvenhekken

In de tussentijd kan de provincie niets meer doen dan subsidie voor beschermingsmaatregelen, waaronder hekken, beschikbaar te stellen. Daar is tot nu toe nog weinig gebruik van gemaakt, maar dat komt ook omdat het onderhoud aan deze hekken volgens Fokkinga veel werk is.
Daarnaast zijn hekken niet in elke situatie effectief. Fokkinga: "Maar het is momenteel het enige wat we kunnen doen. We mogen de wolf niet wegjagen."