Hoe houden we Fryslân leefbaar? Provincie en Wetterskip komen met klimaatvisie 2050+

Een voorbeeld van hoog water © ANP Foto
Door klimaatverandering, de stijgende zeespiegel en de bodemdaling neemt de kans op overstromingen, droogte en de verzilting van de grond de komende jaren toe in Fryslân.
Maar hoe zorgen we ervoor dat we ook in 2050 en daarna nog goed wonen, werken en recreëren kunnen in Fryslân? Die vraag staat centraal in de visie 'Fryslân Klimaatbestendig 2050+' van Wetterskip Fryslân en de provincie Fryslân. De visie werd dinsdagochtend gepresenteerd.
Frank Jorna, dagelijks bestuurder van het Wetterskip, legt uit wat er nu precies in die visie van tientallen pagina's staat: "Eigenlijk is het een kaart van Fryslân waarbij we vertellen wat de analyse is van ons water- en bodemsysteem en wat er in de toekomst wel en niet kan in Fryslân. Waar willen we wonen, waar willen we landbouw bedrijven, waar wil je water bergen en waar wil je infrastructuur aanleggen?"
Hoe houden we Fryslân in 2050 nog leefbaar?
De bestuurders van nu, maar ook met name die van de toekomst, kunnen de visie gebruiken als een soort handleiding. "Als je bijvoorbeeld een nieuwe woonbouwwijk wilt bouwen als gemeente. Waar kan ik dat dan doen? Doe ik dat in een diepe polder of doe ik dat op een hoge zandgrond? Dan pak je die visie erbij en dan zie je: in mijn gemeente is dit gebied ervoor geschikt en dat gebied minder geschikt."

Politiek klimaat

De visie loopt tot en met het jaar 2100 en dus zal in die tijd het politieke klimaat nog heel vaak veranderen. Zo is het bijvoorbeeld nog maar de vraag wat de BoerBurgerBeweging precies van deze richtlijnen vindt. Maar volgens gedeputeerde Douwe Hoogland moet dat eigenlijk geen probleem worden.
"Iedereen zal hier rekening mee moeten houden", zegt de bestuurder. "Er zullen misschien nog wat nuances in komen. Maar tegelijkertijd is de ernst van de uitdaging zo groot dat je, wat je politieke kleur ook is, hier rekening mee moet houden."
Droogte © Omrop Fryslân, Jantine Weidenaar
De conceptvisie is nog tot en met 28 april in te zien. Nadat de zienswijzen erin zijn meegenomen, wordt hij definitief gemaakt.
En wat de gewone man er uiteindelijk van zal merken? "In het begin, denk ik, niet heel veel. Je merkt niets als het heel goed gaat. Je moet zorgen dat we toekomstproblemen voorkomen. Als het niet goed gaat, dan merk je het wel", zegt Jorna.