Henk de Vries van it Fryske Gea: "Het moet anders van de BBB, maar hoe dan precies?"

Directeur Henk de Vries van It Fryske Gea © It Fryske Gea
Directeur Henk de Vries van It Fryske Gea voelde zich overdonderd door de grote overwinning van BBB bij de provinciale verkiezingen.
Hij had wel gezien dat BBB behoorlijk aan de weg aan het timmeren was, maar had niet verwacht dat de partij "als een stoomwals over alles heen zou gaan."
BBB zal nu het voortouw moeten nemen voor het provinciale bestuur, concludeert De Vries. Hij dekt niet dat het met de vorderingen in de natuur meteen over en voorbij is. Er zijn dingen in gang gezet die onomkeerbaar zijn, vertelt hij. Maar hij weet niet hoe het met het tempo en het ambitieniveau zit.

Kennismaken

"Ik ken de BBB Fryslân niet. Tot nu toe was alleen de landelijke BBB in de picture. Hier staat een partij met mensen die straks het bestuur worden van de provincie. Daar moeten we nog kennis mee maken."
De Vries zegt dat hij in de verkiezingscampagne van de BBB niet veel te weten is gekomen over hoe het precies anders moet. Over de inhoud daarvan is niet veel duidelijk geworden.
Het besturen van een provincie is veel breder dan alleen maar stikstof.
Henk de Vries
"Dat het anders moet, wordt wel gezegd, maar niet hoe dan. Het besturen van een provincie is veel breder dan alleen maar stikstof. BBB staat voor het platteland en daar horen wij als It Fryske Gea ook bij."
"We hebben natuurlijk wel vaker verkiezingen meegemaakt met een nieuw college van gedeputeerde staten en nieuwe provinciale staten. Het is altijd even wennen. Uiteindelijk vind je je weg wel weer."

Verschillende uitgangspunten

De afgelopen jaren zijn er tussen natuur en landbouw een hoop projecten opgezet. De Vries hoopt daarop voort te borduren. Maar de uitgangspunten zijn niet hetzelfde. Er is maar één manier om duidelijkheid te krijgen in de nieuwe situatie: met elkaar in gesprek gaan, zegt De Vries.
Hij hoopt dat er een evenwichtige coalitie komt, zodat de provincie goed bestuurd wordt. Alle belangen moeten een goede plaats krijgen, van natuur en landbouw tot bereikbaarheid.

"Natuur is niet alleen een kostenpost"

De Vries heeft ook een oproep voor de onderhandelaars: kijk goed of de nieuwe coalitie de provincie goed kan besturen. En ook: kijk niet alleen naar natuurlijk als een kostenpost en een luxe, maar als een voorwaarde voor een provincie waar het goed in wonen, werken en recreëren is.
Henk de Vries, It Fryske Gea