Voorlopig geen treinen tussen Workum en Stavoren door dassen onder het spoor

Een waarschuwingsbord bij het station van Koudum-Molkwerum © Omrop Fryslân, Remco de Vries
Tussen Workum en Stavoren rijden voorlopig geen treinen, omdat er een groot risico is dat bij Molkwerum het spoor verzakt. Dat komt doordat er een dassenburcht onder het spoor zit.
Reizigers tussen Leeuwarden en Stavoren moeten rekening houden met een vertraging van meer dan een uur. Tussen Workum en Stavoren worden stopbussen ingezet. De trein rijdt wel tussen Leeuwarden en Workum.

Instortingsgevaar

De dassen wonen al jaren bij het station van Koudum-Molkwerum. De dassenburcht onder het spoor bestaat uit tientallen holen, die door de druk van een passerende trein plotseling kunnen instorten.
Spoorbeheerder ProRail is bekend met het probleem en heeft al langer plannen om de dieren te verhuizen, maar dat kan niet zomaar. De das is een beschermde diersoort. De dieren mogen niet uit hun burcht worden verjaagd.

Nog geen oplossing

Het is op dit moment nog niet duidelijk hoe het probleem opgelost moet worden. Reparatie van het spoor kan volgens ProRail alleen worden uitgevoerd "als bevoegd gezag daar toestemming voor verleent."
De aangepaste dienstregeling op het traject Leeuwarden-Stavoren duurt op zijn minst tot en met zondag 19 maart. ProRail adviseert de reisplanner in de gaten te houden.
Aldert Baas van ProRail