Mannen zwaar oververtegenwoordigd in Friese politiek

© Hoge Noorden / Jacob van Essen
De man-vrouwverhouding in de Friese Provinciale Staten is aan het eind van deze periode een stuk schever dan bij de installatie vier jaar geleden.
Toen waren er 16 van de 43 Statenleden nog vrouw, dat zijn er nu nog 9.
Dat komt onder andere door twee Statenleden die na hun installatie gedeputeerde zijn geworden (Sietske Poepjes en Avine Fokkens) en elk vervangen werden door een man.
Maar ook andere vrouwen die de Friese politiek verlieten werden vaak door een man opgevolgd.
De afgelopen Statenperiodes waren de vrouwen altijd in de minderheid: sinds 2007 schommelt het aantal vrouwen tussen de 16 en 18 op het moment van installatie.
Man-vrouwverhouding in Provinciale Staten sinds 2007:
Het lijkt erop dat de verhouding na de Statenverkiezingen van 15 maart wel meer in balans is. Zo hebben de meeste partijen meerdere vrouwen hoog op de kandidatenlijsten staan.
De PvdA, VVD en GroenLinks hebben vrouwelijke lijsttrekkers: Edou Hamstra, Avine Fokkens en Charda Kuipers. Bij de SP staan er vrouwen op 1, 2 en 3: Hanneke Goede, Ilse van Loveren en Jolanda van Overhagen.
Een overzicht van alle vrouwen in de top-10 van de lijsten van alle partijen in Fryslân:
In de gemeenteraden in Fryslân is het vaak niet veel beter. Van de 408 gemeenteraadsleden zijn er 151 vrouw, dat is zo'n 37 procent. In een van de achttien gemeenten zitten er meer vrouwen in de raad dan mannen. Dat is het geval in Leeuwarden: 21 vrouwen om 18 mannen.
De situatie op Terschelling is het scheefst: daar is Aukje Schol (PvdA) het enige vrouwelijke raadslid, met tien mannen. Het college van burgemeester en wethouders bestaat dan wel weer volledig uit vrouwen.