Statenverkiezingen: maak kennis met de lijsttrekkers van Forum, GrienLinks en PvdA

Albert van Dijk (Forum voor Democratie), Charda Kuipers (GrienLinks), Edou Hamstra (PvdA) © Omrop Fryslân
Deze week staat bij Omrop Fryslân in het teken van vijf debatten, waarin de lijsttrekkers van alle partijen langskomen die volgende week meedoen aan de Statenverkiezingen.
Vandaag is het derde debat, met daarin Forum voor Democratie, GrienLinks en de PvdA. De lijsttrekkers van die drie partijen stellen zichzelf hieronder voor en geven alvast antwoord op een aantal vragen.
De debatten zijn van maandag tot en met vrijdag om 17.30 uur te zien op tv en online, de presentatie is in handen van Andries Bakker en Eric Ennema.
Lijsttrekker Albert van Dijk van Forum voor Democratie © Omrop Fryslân

Forum voor Democratie: Albert van Dijk, 33 jaar, Stroobos

Welk dossier ziet u als grootste uitdaging voor de komende vier jaar, en waarom?
"We moeten af van coalitieakkoorden, we moeten naar een verbeterde referendumverordening en we moeten streven naar meer autonomie voor onze provincie. Het belangrijkste dossier voor ons is dan ook bestuurlijke vernieuwing. Zolang er bijvoorbeeld met coalitieakkoorden wordt gewerkt, wordt een groot deel van het politieke geluid buitenspel gezet.
Hierdoor is op veel dossiers sturing niet mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan het stikstofdossier. In het coalitieakkoord houden partijen elkaar klem en is er geen ruimte voor ander beleid. Daarnaast is het belangrijk dat we meer autonomie hebben. We moeten als Fryslân geen verlengstuk zijn van Den Haag of de EU."
Wat hebben Provinciale Staten de afgelopen vier jaar goed gedaan?
"De provincie Fryslân heeft laten zien dat ze zich in wil zetten voor onze cultuur en taal. Het kan natuurlijk beter, maar bijna alle partijen willen zich hiervoor inzetten. Op dit dossier zie je dat er (gelukkig) geen politiek wordt bedreven. Mooi dat dat nog kan."
Wat juist niet?
"Op veel dossiers zie je dat Fryslân weinig bevoegdheden heeft. Kijk bijvoorbeeld naar de wolf. We kunnen als Fryslân niet eens zelf beslissen of de wolf welkom is of niet. Ik verwijs hiermee ook naar ons punt wat betreft bestuurlijke vernieuwing. In de afgelopen vier jaar is gebleken dat de provincie vooral een uitvoeringsorgaan is. Dit moet anders."
Waarom moet Fryslân op 15 maart naar de stembus?
"Voor een democratie is het belangrijk dat er gestemd wordt. Cynisme is de doodsteek. Ook al lijkt het dat stemmen geen zin heeft, we weten maar al te goed wat voor democratie ervoor in de plaats kan komen."
En waarom zouden we op uw partij moeten stemmen?
"Als u voor een conservatief en christelijk geluid bent, dan kunt u op ons stemmen."
Met welke partij zou u het liefst in een coalitie stappen?
"Aan onze eerdere antwoorden ziet u dat we niet voor het vormen van een coalitie zijn. We zijn voor een duaal systeem: we willen een Staten die los staat van een college."
Welke partij staat het verst van jullie af?
"Alle partijen die niet een conservatieve grondslag hebben, staan ver van ons."
Lijsttrekker Edou Hamstra van de PvdA © Omrop Fryslân

PvdA: Edou Hamstra, 28 jaar, Leeuwarden

Welk dossier ziet u als grootste uitdaging voor de komende vier jaar, en waarom?
"Openbaar vervoer. Wij vinden dat berikbaarbeid een zekerheid moet zijn voor iedereen. Wij willen openbaar vervoer dat voor iedereen bereikbaar, betaalbaar en toegankelijk is. Meer bussen (ook 's avonds) en een goedkoper kaartje zijn nodig. Een goede verbinding is essentieel voor de leefbaarheid in onze provincie."
Wat hebben Provinciale Staten de afgelopen vier jaar goed gedaan?
"Veel mensen hebben niet de mogelijkheid om zelf hun huis te isoleren. In de Staten is geregeld dat een deel van de opbrengsten uit het Wynpark Fryslân wordt gebruikt om woningen te isoleren. Het gaat om koopwoningen van huishoudens met een inkomen tot 130% van het sociaal minimum en met een bedrag van maximaal 2.500 euro per huishouden."
Wat juist niet?
"De Staten moeten nog meer lobbyen om Den Haag te laten meebetalen aan Thialf. De gouden medailles worden hier gewonnen voor heel Nederland. De afgelopen tijd hebben de Staten veel geld gestoken in Thialf. Terecht, want wat ons betreft is Thialf ons uithangbord. Nu moet Den Haag aan zet zijn."
Waarom moet Fryslân op 15 maart naar de stembus?
"Elke stem telt, voor onze toekomst. Wij maken keuzes over bijvoorbeeld openbaar vervoer, klimaat en leefbaarheid. Hoe zien onze dorpen en wijken er straks uit? Maar ook over ons water bij de waterschapsverkiezingen. Hoe houden we onze voeten droog en ons water schoon om te drinken?"
En waarom zouden we op uw partij moeten stemmen?
"Wij gaan voor een sociale toekomst, waarin we omkijken naar elkaar en toekomstige generaties. We willen mensen concreet helpen met verduurzamen, om de energierekening omlaag te brengen en voor een beter klimaat. We geven prioriteit aan schoon drinkwater.
We zijn trots op onze 'mienskip' en willen geen verdere individualisering. Wij zetten daarom vol in op leefbaarheid in dorpen en wijken, waarin we gezond oud worden met belangrijke voorzieningen dichtbij. Taal en cultuur zijn daarbij van groot belang!"
Met welke partij zou u het liefst in een coalitie stappen?
"GrienLinks. We werken graag samen met alle partijen die vooruit willen met Fryslân. Eerlijker en socialer, omzien naar elkaar. En duurzamer en klaar voor de toekomst."
Welke partij staat het verst van jullie af?
"Forum voor Democratie."
Lijsttrekker Charda Kuipers van GrienLinks © Omrop Fryslân

GrienLinks: Charda Kuipers, 39 jaar, Leeuwarden

Welk dossier ziet u als grootste uitdaging voor de komende vier jaar, en waarom?
"Wie het nieuws een beetje volgt, weet dat de ene crisis na de andere crisis opdoemt. De grootste uitdaging zal zijn om het verlies van biodiversiteit te keren. Dat kan alleen wanneer het provinciebestuur daadkracht toont en stopt met eindeloos dralen en vergaderen. We weten wat we moeten doen om natuurherstel te bereiken.
Het mooie is dat alle acties die positief zijn voor water, natuur en biodiversiteit óók beter zijn voor de gezondheid en het welzijn van de mens, onze inwoners. GrienLinks heeft alle vertrouwen dat door samenwerking een betere toekomst voor alle Friezen in het verschiet ligt."
Wat hebben Provinciale Staten de afgelopen vier jaar goed gedaan?
"De Provinciale Staten heeft bestuurlijke vernieuwing in de steigers gezet, de komende vier jaar wil GrienLinks daar graag verder mee. In alle transities en gebiedsprocessen is het belangrijker dan ooit dat iedereen kan meepraten, en dat de provincie haar eigen inwoners serieus neemt.
Het borrelt en bruist van de goede ideeën, daar kan de politiek van leren."
Wat juist niet?
"Uitstel op uitstel van belangrijke beslissingen. De provincie krijgt steeds meer taken en moet steeds scherpere keuzes maken. Maar door de langetermijnconsequenties niet mee te laten wegen neemt Provinciale Staten niet de goede besluiten voor Fryslân.
GrienLinks is consistent en gaat pijnlijke keuzes niet uit de weg: knopen doorhakken en focussen op wat er allemaal wél mogelijk is."
Waarom moet Fryslân op 15 maart naar de stembus?
"Fryslân is uniek en dat wil GrienLinks graag zou houden. Het bestuur van de komende vier jaar drukt een stempel die nog vele jaren zal doorwerken. Wie duidelijkheid wil voor boer én natuur, schoon drinkwater voor later, en wie de leefbaarheid van het platteland wil behouden, die stemt 15 maart!"
En waarom zouden we op uw partij moeten stemmen?
"GrienLinks wil Fryslân gezond en leefbaar doorgeven aan de generaties na ons. Wy wolle it libben werôm yn it Fryske grien. Wij zijn de onmisbare schakel om het provinciebestuur Groener en Socialer te maken.
Een provincie waarin bereikbaarheid vanzelfsprekend is, met een stevig ov-netwerk én maatschappelijke organisaties voor iedereen toegankelijk. Een Fryslân waarin iedereen zichzelf kan zijn, met genoeg plek om te wonen, te werken en te ontspannen. Het unieke Fryske landschap beschermen."
Met welke partij zou u het liefst in een coalitie stappen?
"Wij staan open voor samenwerking met elke partij die daadkracht durft te tonen en het gemeenschappelijk belang voor het politieke belang plaatst. Als natuurlijke bondgenoot kijken wij als eerste naar de PvdA."
Welke partij staat het verst van jullie af?
"In Fryslân staan wij het verste af van JA21 door hun wijze van politiek bedrijven. GrienLinks staat voor eerlijke politiek en gaat uit van gelijkwaardigheid, medemenselijkheid en solidariteit."
Deze week maken we kennis met alle lijsttrekkers:
Kijk voor alle informatie en al het nieuws rondom de Statenverkiezingen van 15 maart op Omropfryslan.nl/verkiezingen.