Links en rechts willen weidevogel beschermen, maar zijn verdeeld over aanpak

Een grutto in de Warkumerwaard © Omrop Fryslân, Remco de Vries
Om de weidevogel te beschermen, mogen roofdieren worden afgeschoten. Dat vindt bijna de helft van de Friezen, blijkt uit cijfers van het Kieskompas. Eén op de drie is erop tegen.
Ook op de stelling 'Om de natuur te beschermen moet het waterpeil omhoog, ook als boeren daar last van hebben' reageert bijna de helft van de Friezen positief.
Wat opvalt, is dat mensen die het eens zijn met de ene stelling, vaak tegen de andere stelling zijn.
De bescherming van de weidevogel is een van de thema's bij de Provinciale Statenverkiezingen van 15 maart. Waarnemend voorzitter Henk Minkes van de Bond van Friese Vogelwachten zegt dat op dat punt duidelijke keuzes gemaakt moeten worden.
De provincie kan echt het verschil maken op dit onderwerp, zegt Minkes, bijvoorbeeld als het gaat om de bestrijding van roofdieren en het behouden van de open ruimte.
Vooral mensen die bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 rechts of conservatief hebben gestemd, vinden dat roofdieren afgeschoten mogen worden om weidevogels te beschermen. Zo is 72 procent van de BBB-stemmers het ermee eens, net als een meerderheid van de mensen die CDA (67 procent), ChristenUnie (62 procent) of VVD (55 procent) hebben gestemd.
Stemmers op linkse en progressieve partijen willen niet dat roofdieren worden afgeschoten. Van de achterban van de Partij voor de Dieren is bijvoorbeeld maar 22 procent voor die maatregel. En ook onder GroenLinks-stemmers (30 procent) en D66-stemmers (41 procent) is niet veel enthousiasme.

Kieskompas

Anderhalve week geleden lanceerde Kieskompas in samenwerking met Omrop Fryslân een stemhulp, met daarin 30 stellingen. Bij de laatste telling hadden ruim 16.000 mensen het Kieskompas voor Fryslân ingevuld.
Dit is wat de partijen hebben aangegeven bij onderstaande stelling in het Kieskompas:
"Om het voortbestaan van onze weidevogels te beschermen, mogen roofdieren worden afgeschoten"
Volledig mee eens: BBB, Forum voor Democratie, JA21, VVD
Eens: FNP, PvdA, CDA, 50Plus, PVV, ChristenUnie, Provinciaal Belang Fryslân, D66
Neutraal: BVNL
Oneens: GroenLinks, AWP, SP
Volslagen mee oneens: Partij voor de Dieren
Linkse en progressieve stemmers zien meer in het verhogen van het waterpeil om de natuur te beschermen, ook als boeren daar last van hebben. Een hoger waterpeil zorgt ervoor dat wormen voor volwassen vogels wat dichter onder het oppervlak leggen; gemakkelijk eten om op te pikken voor de vogels dus.
Bovendien: als land grootschalig en voor langere tijd onder water staat - zoals vijftig jaar terug heel normaal was - wordt zo'n gebied een stuk minder aantrekkelijk voor roofdieren zonder vleugels. In de lente droogt het land dan weer op. Op en in dat natte buitenveld en hooiland tilde het vroeger ook op van de weidevogels.
Een plasdrasgebied voor weidevogels in de Noordelijke Friese Wouden © Omrop Fryslân, Remco de Vries
Van de mensen die twee jaar geleden op GroenLinks hebben gestemd, is 85 procent voor het verhogen van het waterpeil. Ook stemmers op Partij voor de Dieren (82 procent), D66 (71 procent) en de PvdA (68 procent) zijn in grote meerderheid voor die maatregel.
Onder BBB- en Forum-stemmers is minder dan een van de vier mensen (24 procent) voor het verhogen van het waterpeil. Ook bij PVV 'ers (28 procent) en JA21 'ers (31 procent) is er niet veel enthousiasme.
Dit is wat de partijen hebben aangegeven bij onderstaande stelling in het Kieskompas:
"Om de natuur te beschermen moet het waterpeil omhoog, ook als boeren daar last van hebben"
Volledig mee eens: AWP, PvdA, Partij voor de Dieren, SP
Eens: ChristenUnie, D66, FNP, GroenLinks, Provinciaal Belang Fryslân
Neutraal: 50Plus
Oneens: CDA, JA21, PVV, VVD V
Volslagen mee oneens: BBB, BVNL, Forum voor Democratie
Het Kieskompas wordt mede mogelijk gemaakt door subsidie van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten.