Deel luisteraars DAB+ heeft problemen met ontvangen van Omrop Fryslân

Omrop Fryslân via DAB+ © Omrop Fryslân
In delen van de provincie kunnen luisteraars Omrop Fryslan slecht of helemaal niet ontvangen. Het gaat om gebruikers van DAB+. Oorzaak is het te zwakke signaal van de zendmasten. Via FM is Omrop Fryslân overal wel goed te beluisteren.
Met name in het zuiden en noordoosten van de provincie heeft men soms slechte ontvangst. Dat geldt ook voor bewoners van de Waddeneilanden, waar een deel zelfs helemaal niet kan afstemmen. Wel kan iedereen Omrop Fryslân beluisteren via FM.
"Gelukkig is er voor deze groep dus een plan B", zegt hoofdredacteur Ingrid Spijkers. "Maar dat neemt niet weg dat het vervelend is. Als je bijvoorbeeld in de auto Omrop Fryslân via DAB+ luistert, dan is het een gedoe om ineens over te moeten schakelen naar FM."

Metingen verrichten

Spijkers geeft aan dat Omrop Fryslân momenteel in gesprek is met de Regionale Publieke Omroep (RPO), die de belangen van de Omrop behartigt.
"De partij aan wie dit is uitbesteed, zal metingen verrichten. Zo wordt achterhaald of er noodzenders nodig zijn. Die kunnen ervoor zorgen dat het signaal sterker wordt en iedereen op die manier weer goede ontvangst heeft."
Verschil tussen FM en DAB+
Steeds meer luisteraars maken de overstap van FM naar DAB+ (een upgrade van DAB). Digital Audio Broadcasting werkt via de digitale ether. Hierdoor heb je bijvoorbeeld geen last meer van gekraak of ruis. Bij FM, dat analoog is, kan dat wel het geval kan zijn. In plaats van afstemmen op de juiste radiozender, kun je met DAB+ gemakkelijk van zenders wisselen.
Nog een voordeel van DAB+ is de bandbreedte. Je kan op de FM-band maar een beperkt aantal radiostations uitzenden. Bij DAB+heb je meer bandbreedte waardoor je meer zenders kan aanbieden. FM wordt nog wel door alle DAB-radio's ondersteund.
Het signaal zou voor 95 procent dekking moeten zorgen, zo staat in het contract met het bedrijf. Dat blijkt dus niet het geval te zijn. "Maar", zo zegt Spijkers, "ik heb er alle vertrouwen in dat het weer goed komt. We zijn in ieder geval blij dat dit nu op de kaart is gezet."

Kamervragen D66

D66 lijkt er minder gerust op. De partij stelt vragen over de kwestie in zowel in de Tweede Kamer als in Provinciale Staten.
De partij wijst in de vragen onder meer op de bijzondere positie van het Fries als tweede Rijkstaal. In Europese verdragen is vastgelegd dat de Nederlandse overheid bijdraagt aan het versterken van Friese media, waaronder de radio.
Bea Bijlsma (D66) © Hoge Noorden / Jacob van Essen
"Mensen moeten radio kunnen luisteren in hun eigen taal", zegt Bea Bijlsma, Statenlid van D66. "Dat is belangrijk voor luisteraars. En helemaal in noodgevallen. Als er via de radio bijvoorbeeld wordt gemeld dat de ramen en deuren dicht moeten, dan kan het niet zo zijn dat een deel van de luisteraars geen ontvangst heeft."
Laten we geen oude schoenen weggooien voor er nieuwe zijn.
Bea Bijlsma, Statenlid D66
Bijlsma erkent dat het nu nog geen groot probleem is. Wel hamert ze erop dat moet worden toegezien dat dit ook niet zal gebeuren. "Het is mooi dat er technologische ontwikkelingen plaatsvinden, maar laten we geen oude schoenen weggooien voor er nieuwe zijn. Iedereen moet op een goede manier over zijn naar DAB+, voordat FM wordt afgesloten."

Friese inbreng Den Haag

Het Statenlid vraagt gedeputeerde Poepjes van Friese taal en cultuur om met de Omrop en de Staatssecretaris om tafel te gaan. Ze zegt tevens blij te zijn dat er Friese Kamerleden zijn die de belangen van de provincie op de agenda kunnen zetten.
"Partijgenoot Romke de Jong en Habtamu de Hoop van de PvdA zitten ook namens Fryslân in Den Haag. Je merkt in situaties als deze dat een Fries onderwerp toch sneller wordt aangestipt. Daar ben ik blij mee."