Meerderheid Provinciale Staten staat achter verdere uitwerking Holwerd aan Zee

© Holwerd aan Zee
Het project Holwerd aan Zee krijgt de kans om de plannen verder uit te werken. Een ruime meerderheid van Provinciale Staten heeft woensdag voor dat besluit gestemd.
Alleen Forum voor Democratie, ChristenUnie, PVV en Statenlid Maarten Goudzwaard stemden tegen. De stemverhouding was duidelijk: 29 stemmen voor en 13 tegen.
De meerderheid kwam er niet zomaar. In de middagpauze van Provinciale Staten onderhandelden de fracties van CDA, PvdA, FNP, GroenLinks en D66 over het in elkaar schuiven van twee concurrerende amendementen. In het belang van Holwerd aan Zee deden de partijen wat water bij de wijn om tot een gemeenschappelijk voorstel te komen.

Negatief advies Gedeputeerde Staten

Gedeputeerde Staten had eerder een negatief advies gegeven over het doorgaan met het project. Volgens gedeputeerde Klaas Fokkinga kan de 'natuurlijke variant' van Holwerd aan Zee niet worden uitgewerkt. De huidige plannen zouden teveel afwijken van de oorspronkelijke plannen uit 2018.
Provinciale Staten staan achter Holwerd aan Zee
In een eerder stadium hadden It Wetterskip en LTO Noord zich al teruggetrokken uit de stuurgroep van het project.
De Provincie Fryslân had een bedrag van tien miljoen euro toegezegd aan Holwerd aan Zee. Zonder die financiële steun is het project 'volledig kansloos' zei een van de initiatiefnemers, Marco Verbeek, eerder.

Meer informatie

Provinciale Staten gaat dus tegen Gedeputeerde Staten in en wil nu dat Holwerd aan Zee toch doorgaat met het verder uitwerken van de 'natuurlijke variant'.
De Statenleden hopen dan meer informatie te krijgen over de financiering va het project, de precieze bijdragen van particuliere investeerders en de kosten van het onderhoud van dijkdoorbraak, het regelwerk en het getijdemeer.

'Over schaduw heengestapt'

"Er is weer een hobbel genomen, maar er zijn nog steeds vragen die beantwoord moeten worden", zegt CDA-fractievoorzitter Aebe Aalberts. "We gaan nu op naar de finish later dit jaar. Het gaat dan opnieuw spannend worden, want het is en blijft een complex project."
Sijbe Knol van de FNP is blij dat het uiteindelijk is gelukt om een meerderheid te vinden voor het uitwerken van de plannen. "Fracties hebben elkaar in de ogen gekeken en mensen zijn over hun eigen schaduw heengestapt. Het doek voor Holwerd aan Zee valt vandaag (woensdag, red.) niet. De mensen daar kunnen weer verder en dat is mooi."
Marco Verbeek, een van de initiatiefnemers van Holwerd aan Zee, is blij met de steun van Provinciale Staten. "Dit is een heel positief signaal, waar we mee door kunnen. We hebben duidelijkheid: we weten wat ons te doen staat. Daar moeten we volop mee aan de slag en ons niet bezig houden met alle zaken rondom de inhoud."
De komende herfst gaan de Provinciale Staten opnieuw over Holwerd aan Zee praten. Dan gaat het over het definitief toezeggen van de provinciale bijdrage van 10 miljoen aan het project.
De plannen voor Holwerd aan Zee spelen al tien jaar. Het eerste idee was om de zeedijk door te breken, een schutsluis aan te leggen om de Waddenzee met de Holwerder Vaart te verbinden. Er zou een groot getijdemeer met eb en vloed moeten worden aangelegd.
De stichting droomde ook van een boulevard en jachthaven, maar na vragen over de haalbaarheid kwam er een uitgeklede versie op tafel te liggen. In dat plan ligt de nadruk meer op de natuur en minder op de recreatievoorzieningen, maar het blijft een groot miljoenenproject.