Leeuwarden steunt maatschappelijke en culturele organisaties met 2,5 miljoen euro

De zijvleugel van het Leeuwarder stadhuis, met de raadszaal © Omrop Fryslân, Sian Wierda
De gemeente Leeuwarden verdeelt 2,5 miljoen euro over maatschappelijke en culturele organisaties. Hiermee wil het college deze instellingen tegemoet komen in tijden van inflatie en hoge energiekosten.
Het gaat om instellingen als dbieb, poppodium Neushoorn, BV Sport en De Harmonie, die laatste krijgt bijvoorbeeld een half miljoen euro. Volgens wethouder Hein Kuiken is de hulp nodig omdat dit soort instellingen anders het hoofd niet boven water kunnen houden.
Kuiken zegt dat de knelpunten in sommige organisaties ernstig zijn. "Sport, buurt- en dorpshuizen en culturele instellingen hebben te maken met enorm toegenomen energielasten en hogere loonkosten. Zij kunnen daar op z'n korte termijn niet op reageren en om het voorzieningenniveau op peil te houden, is het nodig dat de gemeente over de brug komt."
Leeuwarden wil daarom voorkomen dat bijvoorbeeld een bibliotheek moet sluiten. En die steun kan op dit moment gegevens worden, geeft de wethouder aan. "De gemeente Leeuwarden staat er goed voor, we hebben een goed gevulde spaarpot", zegt Kuiken.

Hoop op compensatie

Tegelijkertijd zijn er wel grenzen aan de ondersteuning van de gemeente. "We kunnen het natuurlijk niet oneindig blijven doen. Op een gegeven moment zullen we de inkomsten en uitgaven weer in evenwicht moeten brengen. Van groot belang is hoe het gemeentefonds zich ontwikkelt, wat we van het Rijk krijgen. Ik hoop dat we adequaat worden gecompenseerd vanuit het Rijk, dat zal eind dit voorjaar blijken."