BSO voor speciaal onderwijs moet 'vergeten' kinderen weer een plekje geven

Veel ruimte en rustige kleuren in de BSO © Omrop Fryslân
Het lijkt zo'n vanzelfsprekendheid: als school klaar is, en vader en moeder zijn nog aan het werk, kunnen de kinderen naar de BSO (Buitenschoolse Opvang). Maar voor het speciaal onderwijs ligt dit anders. Tot nu, want Caleidoscoop in Leeuwarden is begonnen met een Speciale BSO.
Maandagmiddag is het rustig in de opvang in Leeuwarden, drie kinderen zitten rustig aan een tafel hun fruit te eten. Twee pedagogisch medewerkers begeleiden de kinderen, en spreken met hen de dag door. Normaal is het wat drukker in de speciale BSO, zo vertelt Ellis van der Meulen, maar de groepen zijn nooit groter dan twaalf kinderen.
Dat is een van de krachten van deze 'speciale BSO'. Het is bedoeld voor kinderen van het speciaal onderwijs: kinderen die extra hulp en aandacht nodig hebben. Zowel in de les, maar ook daar buiten.

Kleiner en meer ruimte

Tot nu toe belandden veel van deze kinderen op een reguliere BSO, waar de groepen vaak groter zijn dan 20 en soms zelfs 30 kinderen. En dat was voor deze kinderen van het speciaal onderwijs verre van ideaal. "Sommige kinderen moesten wel eens eerder opgehaald worden omdat het te druk werd. Ze hebben behoefte aan niet al te veel prikkels. Maar ze hebben ook ondersteuning nodig als ze iets niet helemaal begrijpen of als het spelen niet lekker loopt. Die ondersteuning kan niet iedere BSO bieden."
BSO voor speciaal onderwijs moet 'vergeten' kinderen weer een plekje geven
Maar de BSO in Leeuwarden kan dat wel, omdat er meer personeel is, meer ruimte en ook kleinere groepen.
Tobias Uiterdijk heeft in het verleden op reguliere opvangplekken gewerkt, maar zit nu bij de speciale BSO. "Iedere dag is hier verschillend. Je weet niet hoe de kinderen reageren, dat hangt soms ook af van hoe het op school ging. Daar moeten wij onze werkwijze op aanpassen. Het is hier wat kleiner, dus de kinderen hebben wat meer ademruimte. En we zien ze ook echt, de groepen zijn klein. Dat is het verschil."
Tobias Uiterdijk © Omrop Fryslân
Dat er tot nu toe nauwelijks speciale BSO's zijn heeft te maken met een uitzondering op een wet die in 2006 is ingegaan. Daarin staat dat alle scholen verplicht zijn om voor en na schooltijd opvang te regelen voor de leerlingen. Maar het speciaal onderwijs heeft hier een uitzondering op gekregen.
Dat het nu wel kan in Leeuwarden, is aan meerdere partijen te danken. Bijvoorbeeld de ouders, die het aankaarten. Maar ook aan de opvang, zo zegt Van der Meulen. "Sinne Kinderopvang is er in gestapt omdat ze vinden dat ze een maatschappelijke opdracht heeft. Maar de gemeente vond het ook een mooi initiatief en subsidieert het. Deze ouders en kinderen hebben ook recht op buitenschoolse opvang."