Onderwijsminister Dennis Wiersma: Fries hoort in Fryslân bij de basisvaardigheden

Minister Wiersma in een klaslokaal in Joure © Omrop Fryslân, Ronald Talma
Minister van Onderwijs Dennis Wiersma heeft maandag drie Friese lessen gevolgd op de Westermarskoalle in Joure. Hij kreeg een les over dino 's, een les over de geschiedenis van Joure en hij deed mee aan een les toneellezen in de Wizard of Oz.
"Het ging mij wel aardig af, geloof ik", zei Wiersma over zijn voorleesbeurt. "Je moet er wel weer een beetje inkomen, maar als je vroeger op school Fries hebt gehad, zoals ik, dan is het later een stuk gemakkelijker om het te kunnen verstaan, lezen en spreken. Het is een basis die je nodig hebt in Fryslân en die ook bij Fryslân hoort."
Friese lessen voor minister Dennis Wiersma in Joure
Op de Westermarskoalle zijn ze van mening dat Fries op school het beste werkt als je de taal ook gebruikt bij andere vakken en activiteiten. Dat is ook de mening van de provincie Fryslân en onderwijsbegeleidingsdienst Cedin. Minister Dennis Wiersma, die zelf opgroeide in Franeker, wilde dat weleens met eigen ogen zien en meemaken.
Voor de school werd de minister opgewacht door een groot ontvangstcomité dat naast kinderen ook bestond uit onder andere Commissaris van de Koning Arno Brok, taalschipper en gedeputeerde Sietske Poepjes en burgemeester Fred Veenstra van gemeente De Fryske Marren.
Minister van Onderwijs Dennis Wiersma in Joure
Alle onderwijzers van de Westermarskoalle hebben de cursus 'Klasse Frysk' gedaan. De school wil nu het niveau van het Fries opkrikken van profiel C naar profiel A door de taal meer te gebruiken.
Minister Wiersma gaat iedere week minstens één keer op bezoek bij een basisschool. In zijn beleid legt hij de nadruk op de basisvaardigheden taal en rekenen. In Fryslân hoort daar volgens de minister het Fries ook bij.

Niet eerder vertoond

De Friese bestuurders waren tevreden over het werkbezoek. Een minister van Onderwijs die drie Friese lessen volgt en meedoet aan een toneelstuk, dat is niet eerder vertoond.
Bovendien steunt de minister de ambitie van de provincie om het aantal scholen met een ontheffing voor het vak Fries af te bouwen. "We willen het de komende jaren voor elkaar krijgen dat het op alle scholen wordt aangeboden. We gaan daarvoor extra investeren in het opleiden van de leraren en goed lesmateriaal."
Schooldirecteur Bert Kampherbeek en taalcoördinator Anneke Mandemaker