Provincie verwijdert staalslakken bij Dokkum helemaal, in plaats van folie te gebruiken

De Sintrale As © RTV NOF
De 7.000 ton staalslakken die bij Dokkum in de Centrale As zitten, worden weggehaald. Dat terwijl bij De Falom is gekozen om de vervuilende staalslakken af te dekken met folie.
Staalslakken zijn kleine brokken hoogovenafval, die gebruikt zijn als funderingsmateriaal voor de provinciale weg. Maar het materiaal lekt giftige stoffen, een kwestie waarmee de provincie flink mee in z'n maag zat. De staalslakken waren in aanraking gekomen met water. Dat is daardoor vervuild geraakt. Ook is het wegdek beschadigd.
Projectleider Folkert Reitsma van de provincie Fryslân legt uit dat het volledig weghalen van de vervuilde staalslakken de goedkoopste optie is. "De hoeveelheid staalslakken die daar zijn toegepast, is hier flink kleiner. Het weghalen is uiteindelijk voor de gemeenschap de meest goedkope oplossing."

Folie of afgraven?

In het afgelopen jaar zijn staalslakken bij De Falom afgedekt met folie. In deze eerste fase ging het om staalslakken aan weerszijden van de Dwarslaan en het stuk aan de noordkant van De Falom. Daar is de aannemer in september mee begonnen.
Provincie Fryslân koos voor de oplossing met folie omdat die goedkoper was vanwege de grote oppervlakte waar de staalslakken lagen. Maar bij Dokkum gaat het dus om minder.
"De staalslakken worden selectief afgegraven", vertelt Reitsma. "Het zand dat tussen de staalslakken zat, wordt na het weghalen van de staalslakken opnieuw in de As gelegd. Dan krijg je daarna een terp van alleen zand."
Eerdere werkzaamheden aan de Centrale As © Ben de Jager, RTV NOF
In dorpshuis De Pipegael in Broeksterwâld was woensdag een informatieavond waarmee de provincie omwonenden op de hoogte wilde stellen van het werk aan de Centrale As. De provincie en een aannemer bedenken een plan van aanpak, een planning is er nog niet.

Werkzaamheden bij De Falom en Dokkum

De werkzaamheden aan de zuidkant van De Falom beginnen op 18 maart. Er is met het werk één rijstrook per kant open en de snelheid wordt omlaag gebracht. De Centrale As is op 18 en 19 maart, 13 mei en 8 juli voor korte tijd volledig afgesloten.
Verkeer kan dan omrijden via de N361 en N355. De verwachting is dat het werk daar eind juli helemaal klaar is.
Anders dan bij de eerste werkzaamheden wordt nu ook een invoegstrook afgesloten. Die van Broeksterwâld in de richting van Drachten is tussen 18 maart en 19 mei dicht.
Op drie plekken bij De Falom wordt nog vervuilde grond weggehaald, die plekken liggen net noordelijk en zuidelijk van de Falomster Feart. Het dorpsbelang van De Falom heeft vertrouwen in de provincie wat de keuze voor folie betreft. De hoop is wel dat het meevalt met (zwaar) sloopverkeer door het dorp.
Wanneer het werk bij Dokkum begint, is dus nog niet bekend. Daar gaat het om het stuk ten noorden van de Strobosser Trekfeart, aan de oostkant van Dokkum.