Arjen Versloot aangesteld als interim-hoogleraar Fries in Groningen

Prof. dr. Arjen Versloot © Universiteit van Amsterdam / Jeroen Oerlemans
De Rijksuniversiteit Groningen heeft prof. dr. Arjen Versloot aangesteld als interim-hoogleraar Friese taal en cultuur. Hij volgt daarmee Goffe Jensma op die in oktober met emeritaat ging.
De universiteit benoemde eerder al een universitair docent Friese taal en cultuur, dr. Anne Merkuur. Decaan Thony Visser zei destijds dat ze geen geschikte gegadigde kon vinden. Merkuur zou in de toekomst hoogleraar kunnen worden.
Jensma, DINGtiid, commissaris Brok en minister van Binnenlandse Zaken Hanke Bruins-Slot lieten zich eerder al kritisch uit over deze constructie. De provincie Fryslân en het Rijk betalen mee aan de universitaire opleiding Fries in Groningen.
De Tweede Kamer stemde vorig jaar met 149 stemmen van de 150 voor een motie om een hoogleraar Fries aan te stellen.

Frisistiek

De universiteit zegt blij te zijn met de komst van Versloot aan de RUG en dat daarmee de Frisistiek weer op hoogleraarniveau wordt ingevuld.
Friese vlag bij Rijksuniversiteit Groningen © Shutterstock
Gedeputeerde Sietske Poepjes staat achter de benoeming: "Met zijn aanstelling hebben we weer een kundige hoogleraar Fries aan de RUG."
Versloot is aangesteld voor twee dagen in de week, voor een periode van in principe vijf jaar. Daarmee zou er voldoende tijd moeten zijn voor de werving van een andere hoogleraar die over enkele jaren plaats zal hebben.
Versloot is sinds 2012 hoogleraar Germaanse taalwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam.

Druk

De druk op de universiteit van verschillende overheden heeft volgens Visser geen rol gespeeld bij het besluit om Arjen Versloot aan te trekken als interim-hoogleraar in deeltijd. "Die druk had ik niet nodig. Wij hadden dit al voor de kerst besloten, maar we moesten nog wel praten met de Universiteit van Amsterdam, waar Versloot werkt, en dat had even tijd nodig."
Versloot heeft zelf nog geen behoefte om een uitgebreide reactie te geven. "Ik zal nu eerst maar eens aan de slag. Ik praat jullie graag weer in keer bij als ik echt wat gedaan heb in deze nieuwe functie!"