Nieuwbouw in Oosterwolde ligt stil door verkeerde rooilijnen

De Nanningaweg en de Wrongel in Oosterwolde © Google Street View
De nieuwbouw van negen huizen in Oosterwolde ligt voorlopig stil. Het gaat om nieuwbouw aan de Nanningaweg en de Wrongel.
Gemeente Ooststellingwerf heeft een vergunning afgegeven, maar het bleek dat die in strijd is met de regels van het bestemmingsplan. De rooilijnen zouden niet goed zijn, dus de grens tussen de openbare weg en het aanliggende eigendom.
Een omwonende had een klacht ingediend, waarna een adviescommissie oordeelde dat de klacht terecht is. De omgevingsvergunning voor de bouw die vorig jaar in de zomer is gegeven, is nu geweigerd en de procedure moet opnieuw. Het is voorlopig onduidelijk wanneer het project weer verder kan.