Boetes en waarschuwingen voor bedrijven in Leeuwarder Vlietzone na politieactie

Vorig jaar voerde de politie een soortgelijke actie uit op het Vliet © Kappers Media
De politie heeft een actie tegen 'ondermijnende criminaliteit' uitgevoerd in de Vlietzone in Leeuwarden. Daarbij hebben verschillende bedrijven een waarschuwing of een boete gekregen.
Op meerdere locaties in het Vliet zijn strafbare feiten vastgesteld. Daarbij gaat het om bedrijven die zich niet hielden aan de bouw- en milieuwetgeving, horecawetgeving, accijnswetgeving, de arbeidswet, de wet minimumloon en de hygiënewetgeving.
Drie bedrijven hebben gehoord dat ze een boete krijgen. De hoogte daarvan moet nog vastgesteld worden. Die is afhankelijk van bijvoorbeeld of het bedrijf nog vaker fouten begaat. Twee andere bedrijven kregen een waarschuwing.
De politie voerde de actie in samenwerking met de gemeente, handhaving, douane en de arbeidsinspectie uit.